Egzamin do certyfikatu PTTPB

Kolejne terminy składania dokumentów do egzaminu kończącego 4-letni kurs psychoterapii:

do 04 lutego 2022 – egzamin na przełomie lutego i marca 2022 r.
do 10 marca 2022 – egzamin na przełomie marca i kwietnia 2022 r.

Szanowni Państwo,
osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu kończącego kurs psychoterapii, uprawniający o ubieganie się o certyfikat Terapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB, powinna złożyć w sekretariacie Szkoły lub przesłać listem poleconym na adres:

ul. Wołodyjowskiego 74a
02-724 Warszawa

następujące dokumenty:

 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu,
 • cztery przedstawione pisemnie przypadki terapii, które będą omawiane w trakcie egzaminu
 • nagrania sesji terapeutycznych 2 pacjentów
 • pracę pisemną: przegląd piśmiennictwa (w formie do druku) dotyczący wybranego zagadnienia w podejściu poznawczo- behawioralnym lub pracę badawczą w dziedzinie problematyki poznawczo- behawioralnej. Osoba ubiegająca się o certyfikat może być współautorem tej pracy,
 • zaświadczenie (może być kserokopia) potwierdzające prowadzenie praktyki terapeutycznej
 • zaświadczenie potwierdzające realizację 360 godz. stażu klinicznego
 • kserokopię dowodu opłaty egzaminacyjnej – w wysokości 2000 zł (w przypadku negatywnej oceny złożonych prac lub negatywnej oceny egzaminu opłata nie podlega zwrotowi). Płatności należy dokonać na nr konta Centrum CBT EDU:
  22 1440 1101 0000 0000 0764 0517 podając w tytule przelewu swoje nazwisko i numer grupy
 • indeks uzupełniony wpisami z zajęć w tym wpisy potwierdzające superwizje indywidualne,
 • uzupełnioną kartę superwizji,
 • kserokopię dyplomu magisterskiego.

Powyższe dokumenty (opisy przypadków, artykuł, nagrania sesji) należy zapisać w wersji elektronicznej na nośniku danych (należy złożyć 3 pendrive’y) oraz dwa komplety prac wydrukowane dwustronnie (4 opisy przypadków oraz artykuł).

Po zdanym egzaminie końcowym wniosek o wydanie certyfikatu terapeuty należy złożyć zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).
Więcej informacji: www.pttpb.pl 

 

Na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej została zamieszczona prezentacja, która w szczegółowy i klarowny sposób przedstawia i omawia wszystkie warunki otrzymania Certyfikatu Psychoterapeuty PTTPB. Znajduje się ona w zakładce „Strefa terapeuty” -> „składanie wniosków o przyznanie certyfikatu PTTPB”

https://www.pttpb.pl/strefa-terapeuty/skladanie-wnioskow-o-przyznanie-certyfikatu-pttpb/

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z prezentacją.

close
Potrzebujesz więcej informacji nt. szkoleń, kursów czy konsultacji?
Zostaw numer, oddzwonimy do Ciebie.


  Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych
  lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
  Umów wizytę
  Umów się na wizytę

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum CBT Centrum CBT EDU, ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724 Warszawa w celach marketingowych oraz dla prawidłowej realizacji usługi "umów wizytę".