Egzamin do certyfikatu PTTPB

Kolejny termin składania dokumentów do egzaminu kończącego 4-letni kurs psychoterapii:
30 września 2021 r.

Szanowni Państwo,
osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu kończącego kurs psychoterapii, uprawniający o ubieganie się o certyfikat Terapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB, powinna złożyć w sekretariacie Szkoły lub przesłać listem poleconym na adres:

ul. Wołodyjowskiego 74a
02-724 Warszawa

następujące dokumenty:

 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu – w załączniku znajduje się aktualny dokument do pobrania,
 • cztery przedstawione pisemnie przypadki terapii, które będą omawiane w trakcie egzaminu
 • nagrania sesji terapeutycznych 2 pacjentów
 • pracę pisemną: przegląd piśmiennictwa (w formie do druku) dotyczący wybranego zagadnienia w podejściu poznawczo- behawioralnym lub pracę badawczą w dziedzinie problematyki poznawczo- behawioralnej. Osoba ubiegająca się o certyfikat może być współautorem tej pracy,
 • zaświadczenie (może być kserokopia) potwierdzające prowadzenie praktyki
 • kserokopię dowodu opłaty egzaminacyjnej – w wysokości 2000 zł (w przypadku negatywnej oceny złożonych prac lub negatywnej oceny egzaminu opłata nie podlega zwrotowi),
 • indeks uzupełniony wpisami z zajęć w tym wpisy potwierdzające superwizje indywidualne,
 • kserokopię dyplomu magisterskiego.

Powyższe dokumenty (opisy przypadków, artykuł, nagrania sesji) należy zapisać w wersji elektronicznej na nośniku danych (należy złożyć 3 pendrive’y) oraz jeden komplet wydrukowany dwustronnie (4 opisy przypadków oraz artykuł).

Po zdanym egzaminie końcowym wniosek o wydanie certyfikatu terapeuty należy złożyć zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).
Więcej informacji: www.pttpb.pl 

close
Potrzebujesz więcej informacji nt. szkoleń, kursów czy konsultacji?
Zostaw numer, oddzwonimy do Ciebie.


  Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych
  lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
  Umów wizytę
  Umów się na wizytę

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum CBT Centrum CBT EDU, ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724 Warszawa w celach marketingowych oraz dla prawidłowej realizacji usługi "umów wizytę".