Terapia / praca własna

TERAPIA WŁASNA

Terapia / praca własna, czyli praca nad osobistym rozwojem, jest niezbędnym elementem wiedzy i umiejętności każdego terapeuty.

Warsztat ma umożliwić m.in.:

 • zastosowanie koncepcji poznawczej do rozumienia własnych schematów mogących mieć wpływ na relację terapeutyczną z pacjentem,
 • identyfikację i odpowiednie radzenie sobie z problemami wynikającymi z osobistego zaangażowania w terapię poznawczo-behawioralną,
 • rozpoznanie sytuacji, w których terapeuta powinien sam zwrócić się o profesjonalną poradę lub pomoc terapeutyczną.

Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej suma odbytych w tym zakresie warsztatów terapii własnej obejmuje minimum 100 godzin.

Zalecane jest, aby część zajęć odbywała się w formie umożliwiającej poznanie przez uczestników zjawisk zachodzących w procesie grupowym.


WARSZTATY PRACY WŁASNEJ:

Wszystkie osoby, które chciałyby uzupełnić zajęcia dotyczące rozwoju osobistego, zachęcamy do udziału w otwartych warsztatach pracy własnej:

 • Trening interpersonalny (50 godz.) w dniach: 13-16 lipca 2023 r. BRAK MIEJSC 
 • Trening intrapsychiczny (50 godz.) w dniach: 24-27 sierpnia 2023 r. W Treningu intrapsychicznym udział mogą wziąć osoby, które zrealizowały wcześniej trening interpersonalny. BRAK MIEJSC 

NABÓR DO GRUP TRENINGOWYCH:

 • Trening interpersonalny w dniach 29 czerwca – 02 lipca 2023 r.
  Trening intrapsychiczny
   w dniach 20-23 lipca 2023 r. W Treningu intrapsychicznym udział mogą wziąć osoby, które zrealizowały wcześniej trening interpersonalny.

KOSZTY UDZIAŁU W JEDNYM TRENINGU W 2023 R.:

 • 1200 zł dla uczestników czteroletniego kursu w Szkole Psychoterapii Centrum CBT EDU, które nie miały zajęć pracy własnej w programie swojego kursu.
 • 1800 zł dla osób, spoza Szkoły Psychoterapii Centrum CBT EDU.

WAŻNE INFORMACJE:

 • Wymagana jest obecność przez wszystkie dni treningu, w pełnym wymiarze godzin,
 • Liczebność grup treningowych: minimalna liczba osób wymagana do rozpoczęcia treningu: 8 osób, maksymalna liczba: 14 osób,
 • O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń,
 • W przypadku braku wymaganej minimalnej liczby zgłoszeń terminy treningów ulegną zmianie.

Formularz zgłoszenia prosimy przesłać e-mailem na adres: edu@cbt.pl