Terapia / praca własna

TERAPIA WŁASNA

Terapia / praca własna, czyli praca nad osobistym rozwojem, jest niezbędnym elementem wiedzy i umiejętności każdego terapeuty.

Warsztat ma umożliwić m.in.:

 • zastosowanie koncepcji poznawczej do rozumienia własnych schematów mogących mieć wpływ na relację terapeutyczną z pacjentem,
 • identyfikację i odpowiednie radzenie sobie z problemami wynikającymi z osobistego zaangażowania w terapię poznawczo-behawioralną,
 • rozpoznanie sytuacji, w których terapeuta powinien sam zwrócić się o profesjonalną poradę lub pomoc terapeutyczną.

Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej suma odbytych w tym zakresie warsztatów terapii własnej obejmuje minimum 100 godzin.

Zalecane jest, aby część zajęć odbywała się w formie umożliwiającej poznanie przez uczestników zjawisk zachodzących w procesie grupowym.


WARSZTATY PRACY WŁASNEJ:

Wszystkie osoby, które chciałyby uzupełnić zajęcia dotyczące rozwoju osobistego, zachęcamy do udziału w otwartych warsztatach pracy własnej:

 • Trening interpersonalny (50 godz.) w dniach: 13-16 lipca 2023 r. BRAK MIEJSC 
 • Trening intrapsychiczny (50 godz.) w dniach: 24-27 sierpnia 2023 r. W Treningu intrapsychicznym udział mogą wziąć osoby, które zrealizowały wcześniej trening interpersonalny. BRAK MIEJSC 

NABÓR DO GRUP TRENINGOWYCH:

 • Trening interpersonalny w dniach 29 czerwca – 02 lipca 2023 r.
  Trening intrapsychiczny
   w dniach 20-23 lipca 2023 r. W Treningu intrapsychicznym udział mogą wziąć osoby, które zrealizowały wcześniej trening interpersonalny.

KOSZTY UDZIAŁU W JEDNYM TRENINGU W 2023 R.:

 • 1200 zł dla uczestników czteroletniego kursu w Szkole Psychoterapii Centrum CBT EDU, które nie miały zajęć pracy własnej w programie swojego kursu.
 • 1800 zł dla osób, spoza Szkoły Psychoterapii Centrum CBT EDU.

WAŻNE INFORMACJE:

 • Wymagana jest obecność przez wszystkie dni treningu, w pełnym wymiarze godzin,
 • Liczebność grup treningowych: minimalna liczba osób wymagana do rozpoczęcia treningu: 8 osób, maksymalna liczba: 14 osób,
 • O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń,
 • W przypadku braku wymaganej minimalnej liczby zgłoszeń terminy treningów ulegną zmianie.

Formularz zgłoszenia prosimy przesłać e-mailem na adres: edu@cbt.pl

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.