2. spotkanie cyklu „Schematy pod lupą” – Schematy z obszaru „Rozłączenie i odrzucenie”

Dla kogo?

Szkolenie kierujemy do psychoterapeutów, psychologów, osób kształcących się w psychoterapii i wszystkich specjalistów zainteresowanych Terapią Schematu, którzy chcą przyjrzeć się na czym to podejście polega, jaka jest jego specyfika i sposób pracy.

Można zapisać się na pojedyncze szkolenie, grupę szkoleń lub cały cykl.

Cele szkolenia 2.

  1. Dowiesz się na czym polega specyfika schematów z obszaru „Rozłączenie i odrzucenie”.  
  2. Poznasz specyfikę każdego z pięciu schematów tego obszaru: Opuszczenie, Skrzywdzenie, Deprywacja emocjonalna, Wadliwość, Izolacja społeczna.
  3. Zobaczysz, jak może przejawiać się dany schemat w funkcjonowaniu pacjenta w życiu i gabinecie, jaka jest geneza schematu, jakie są typowe przekonania oraz strategie radzenia sobie ze schematem.

Cele cyklu „Schematy pod lupą”

  1. Dowiesz się na czym polegają założenia Terapii Schematu, jakie są jej najważniejsze zasady i sposób pracy. 
  2. Poznasz specyfikę poszczególnych nieadaptacyjnych schematów i trybów schematów.
  3. Przekonasz się czy sposób pracy, który wiąże się z praktykowaniem TS jest dla ciebie.

Ramowy program 2. szkolenia

  1. Specyfika obszaru „Rozłączenie i odrzucenie” w kontekście podstawowych potrzeb emocjonalnych.
  2. Nieadaptacyjne schematy i schematy pozytywne.
  3. Omówienie poszczególnych schematów nieadaptacyjnych: specyfika, funkcjonowanie, geneza, strategie radzenia sobie.

Szkolenie „Schematy z obszaru „Rozłączenie i odrzucenie” to drugie z 7 spotkań w cyklu krótkich szkoleń online na temat Terapii Schematu.

Program kolejnych szkoleń:

Szkolenie 3: Nieadaptacyjne schematy – obszar „Osłabiona autonomia i brak dokonań”.

Szkolenie 4: Nieadaptacyjne schematy – obszar „Nakierowanie na innych”.

Szkolenie 5: Nieadaptacyjne schematy – obszar „Uszkodzone granice”.

Szkolenie 6: Nieadaptacyjne schematy – obszar „Nadmierna czujność i zahamowanie”.

Szkolenie 7: Nieadaptacyjne schematy – Tryby schematów.

Metody pracy

prezentacja, studium przypadku, dyskusja, sesja pytań i odpowiedzi, ćwiczenia grupowe

Organizacja szkolenia

Na każde szkolenie zapisujemy się oddzielnie poprzez wypełnienie formularza i wpłatę na konto. Można zapisać się na pojedyncze szkolenia, grupę szkoleń lub cały cykl.

Na dwa dni przed szkoleniem przesyłamy link do wydarzenia oraz materiały dydaktyczne. 

Prowadzenie

Anna Ptaszyńska Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB nr 1115), terapeuta schematu, terapeuta EMDR i Brainspotting oraz coach. Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT) oraz pogłębioną metodą terapii schematu (ST) skierowaną do leczenia zaburzeń osobowości. Prowadzi również sesje terapii traumy za pomocą terapii EMDR i terapii Brainspotting. Wykłada w Szkole Psychoterapii Centrum CBT EDU.
Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz czteroletniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej pod kierownictwem dr Popiel i dr Pragłowskiej. Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii

Prowadzący:

No results found.

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.