4. spotkanie z cyklu „Schematy pod lupą” – Schematy z obszaru „Nakierowanie na innych”

Dla kogo?

Szkolenie kierujemy do psychoterapeutów, psychologów, osób kształcących się w psychoterapii i wszystkich specjalistów zainteresowanych Terapią Schematu, którzy chcą przyjrzeć się na czym to podejście polega, jaka jest jego specyfika i sposób pracy.

Można zapisać się na pojedyncze szkolenie, grupę szkoleń lub cały cykl 7 spotkań.

Cele szkolenia

  1. Dowiesz się, jaka jest specyfika schematów z grupy Nakierowanie na innych.
  2. Poznasz charakterystykę każdego schematu: Podporządkowanie się, Samopoświęcenie, Poszukiwanie akceptacji i uznania.
  3. Zobaczysz, jak może przejawiać się dany schemat w funkcjonowaniu pacjenta w życiu i gabinecie, jaka jest geneza schematu, jakie są typowe przekonania oraz strategie radzenia sobie ze schematem.

Cele cyklu „Schematy pod lupą”

  1. Dowiesz się na czym polegają założenia Terapii Schematu, jakie są jej najważniejsze zasady i sposób pracy. 
  2. Poznasz specyfikę poszczególnych nieadaptacyjnych schematów i trybów schematów.
  3. Przekonasz się czy sposób pracy, który wiąże się z praktykowaniem TS jest dla ciebie.

Ramowy program szkolenia

  1. Specyfika obszaru „Nakierowanie na innych” w kontekście podstawowych potrzeb emocjonalnych.
  2. Nieadaptacyjne schematy i schematy pozytywne.
  3. Omówienie poszczególnych schematów nieadaptacyjnych: specyfika, funkcjonowanie, geneza, strategie radzenia sobie.

Szkolenie „Schematy z obszaru Nakierowanie na innych” jest czwartym w cyklu siedmiu krótkich szkoleń online na temat Terapii Schematu.

Program kolejnych szkoleń:

Szkolenie 5: Nieadaptacyjne schematy – obszar „Uszkodzone granice”.

Szkolenie 6: Nieadaptacyjne schematy – obszar „Nadmierna czujność i zahamowanie”.

Szkolenie 7: Nieadaptacyjne schematy – Tryby schematów.

Metody pracy

prezentacja, dyskusja, sesja pytań i odpowiedzi

Organizacja szkolenia

Na każde szkolenie zapisujemy się oddzielnie poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia i wpłatę na konto. Można zapisać się na pojedyncze szkolenia, grupę szkoleń lub cały cykl. Na dwa dni przed szkoleniem przesyłamy link do wydarzenia oraz materiały dydaktyczne. 

Prowadzący:

Magister psychologii, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (certyfikat PTTPB nr 1235) oraz terapeuta schematu w procesie certyfikacji zgodnie z wymogami ISST, terapeuta EMDR. 

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku psychologia, (spec. psychologia kliniczna), 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT EDU w Warszawie.

W Centrum CBT EDU prowadzi wykłady w ramach całościowego, czteroletniego kursu psychoterapii. Doświadczenie zdobywała pracując na oddziałach psychiatrycznych w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego, w środowiskowym domu samopomocy typu A, w ośrodku terapii uzależnień, w fundacji działającej na rzecz osób doświadczających przemocy, w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w poradniach zdrowia psychicznego. Uczestniczyła w licznych szkoleniach z zakresu terapii ACT, Terapii Schematu, EMDR oraz terapii CBT.

Obszarem jej zainteresowań jest terapia zaburzeń lękowych, somatyzacyjnych, depresyjnych, zaburzeń związanych z doświadczeniem traumy oraz zaburzeń osobowości. W zależności od problemów pojawiających się w procesie terapii danego pacjenta, włącza do klasycznej terapii poznawczo-behawioralnej techniki z tzw. trzeciej fali terapii CBT oraz EMDR.

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.