5. spotkanie z cyklu „Schematy pod lupą” – Schematy z obszaru „Uszkodzone granice”

Dla kogo?

Szkolenie kierujemy do psychoterapeutów, psychologów, osób kształcących się w psychoterapii i wszystkich specjalistów zainteresowanych Terapią Schematu, którzy chcą przyjrzeć się na czym to podejście polega, jaka jest jego specyfika i sposób pracy.

Można zapisać się na pojedyncze szkolenie, grupę szkoleń lub cały cykl 7 spotkań.

Zapisy na szkolenie:

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 2. Opłacenie szkolenia – opłacenie szkolenia gwarantuje miejsce na szkoleniu.

Cele szkolenia

 1. Dowiesz się, jaka jest specyfika schematów z grupy Uszkodzone granice.
 2. Poznasz charakterystykę każdego schematu: Roszczeniowość / Wielkościowość oraz Niedostateczna Samokontrola i Samodyscyplina.
 3. Zobaczysz, jak może przejawiać się dany schemat w funkcjonowaniu pacjenta w życiu i gabinecie, jaka jest geneza schematu, jakie są typowe przekonania oraz strategie radzenia sobie ze schematem.

Cele cyklu „Schematy pod lupą”

 1. Dowiesz się na czym polegają założenia Terapii Schematu, jakie są jej najważniejsze zasady i sposób pracy. 
 2. Poznasz specyfikę poszczególnych nieadaptacyjnych schematów i trybów schematów.
 3. Przekonasz się czy sposób pracy, który wiąże się z praktykowaniem TS jest dla ciebie.

Ramowy program szkolenia

 1. Specyfika obszaru „Uszkodzone granice” w kontekście podstawowych potrzeb emocjonalnych.
 2. Nieadaptacyjne schematy i schematy pozytywne.
 3. Omówienie poszczególnych schematów nieadaptacyjnych: specyfika, funkcjonowanie, geneza, strategie radzenia sobie.

Szkolenie „Schematy z obszaru Uszkodzone granice” jest piątym w cyklu siedmiu krótkich szkoleń online na temat Terapii Schematu.

Tematy kolejnych szkoleń:

Szkolenie 6: Nieadaptacyjne schematy – obszar „Nadmierna czujność i zahamowanie”.

Szkolenie 7: Tryby schematów.

Metody pracy

prezentacja, studium przypadku, dyskusja, sesja pytań i odpowiedzi

Organizacja szkolenia

Na każde szkolenie zapisujemy się oddzielnie poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia i wpłatę na konto. Można zapisać się na pojedyncze szkolenia, grupę szkoleń lub cały cykl.

Na dzień przed szkoleniem przesyłamy link do wydarzenia oraz materiały dydaktyczne. 

Prowadzący:

Magister Psychologii, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo–behawioralny (certyfikat PTTPB nr 218) oraz certyfikowany superwizor – dydaktyk Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (certyfikat PTTPB nr 76), certyfikowany specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży.

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo -Behawioralnej Centrum CBT EDU w Warszawie. W pracy terapeutycznej zajmuje się pracą z osobami dorosłymi a także z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi terapię w nurcie CBT, Terapii Schematów dla osób cierpiących z powodu zaburzeń nastroju (obniżony nastrój, depresja), zaburzeń lękowych (ataki paniki, zaburzenia obsesyjno-komuplsyjne, fobie), zaburzeń osobowości, zaburzeń odżywiania, zgłaszających trudności w codziennym funkcjonowaniu, relacjach społecznych czy doświadczających kryzysu. Jest wykładowcą i superwizorem w szkole Psychoterapii CBT EDU i Szkole Psychoterapii Crescentia.

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.
Uszkodzone granice