Diagnoza i terapia osób dorosłych z ADHD

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów-diagnostów, psychologów i psychoterapeutów, chcących rozszerzyć swoje kompetencje w zakresie pracy z osobami dorosłymi z ADHD, a także dla lekarzy, którzy chcą zapoznać się z procesem diagnostycznym osób dorosłych z ADHD, opartym na standardach i wytycznych, uwzgledniających aspekt diagnozy psychologicznej, a także dzięki poznaniu metod terapeutycznych, poszerzyć swoje kompetencje w indywidualizowaniu zaleceń i procesu leczenia dorosłego z ADHD.

Tematyka szkolenia

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani ze specyfiką diagnozy zaburzenia hiperkinetycznego u dorosłych, różnicowaniem ADHD u dorosłych od innych zaburzeń charakteryzujących się podobieństwem w obrazie klinicznym. Podczas szkolenia omówione zostaną trudności i pułapki diagnostyczne w tym obszarze, narzędzia diagnostyczne, metody i zakres wywiadu klinicznego. Dzięki zapoznaniu z najnowszymi metodami i technikami, uczestnicy rozwiną swoje umiejętności w pracy z tą grupą osób. Omówione zostaną najnowsze badania i podejścia terapeutyczne, oparte na dowodach w obszarze ADHD u dorosłych. W części warsztatowej uczestnicy przećwiczą poszczególne interwencje w oparciu o stadia przypadku przedstawione przez prowadzącego i/lub materiał z własnej praktyki terapeutycznej.

Szkolenie skupia się na zrozumieniu specyfiki, unikalnych potrzeb i wyzwań osób dorosłych z ADHD. Szkolenie ma na celu dostarczenie uczestnikom kompleksowej wiedzy z zakresu diagnozy i metod terapeutycznych ADHD u osób dorosłych oraz umożliwienie praktycznego zastosowania tej wiedzy w praktyce zawodowej.

PLAN SZKOLENIA

 1. Wprowadzenie do ADHD.
  a. Definicja i charakterystyka ADHD u osób dorosłych.
  b. Wpływ wieku i płci na obraz kliniczny ADHD.
 2. Fenotyp kobiecy ADHD.
  a. Specyfika obrazu klinicznego i jej przyczyny.
  b. Inne wybrane nieadaptacyjne strategie radzenia sobie i ukierunkowane na nie oddziaływania terapeutyczne.
 3. Proces diagnozowania – najnowsze wytyczne.
  a. Narzędzia diagnostyczne. Skale oceny ADHD – wywiady i kwestionariusze.
  b. Interpretacja wyników testów i narzędzi diagnostycznych.
  c. Kryteria diagnostyczne. Ocena wywiadu klinicznego.
  d. Pułapki i trudności diagnozy ADHD u osób dorosłych.
 4. Badania i ocena psychologiczna.
  a. Aspekt neuropsychologiczny.
  b. Specyfika funkcjonowania poznawczego – wpływ na ogólne funkcjonowanie i implikacje terapeutyczne.
 5. Różnicowanie ADHD u dorosłych od innych zaburzeń.
  a. Diagnoza różnicowa osoby dorosłej z ADHD.
  b. Droga do późnej diagnozy. Zaburzenia współwystępujące.
  c. Współwystępujące inne zaburzenia neurorozwojowe, implikacje diagnostyczne i terapeutyczne.
 6. Wybrane modele terapeutyczne i strategie zarządzania objawami, stosowane w pracy z dorosłymi z ADHD o udowodnionej skuteczności.
  a. Istota oddziaływań terapeutycznych u osób dorosłych z ADHD.
  b. Diagnoza potrzeb – funkcjonowanie, otoczenie – implikacje terapeutyczne.
 7. Opracowywanie planów leczenia dostosowanych do indywidualnych potrzeb pacjenta. Omówienie przypadków klinicznych w celu praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy.

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Prowadzący:

Katarzyna-Szamburska-Lewandowska

Psycholog, ukończyła studia doktoranckie w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM, ukończyła 4-letnie szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej przygotowujące do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, starszy asystent w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Wieku Rozwojowego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM, w latach 2014-2023 doktorant, następnie asystent dydaktyczny, nauczyciel akademicki w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Ukończyła szkolenie z Terapii Schematu przygotowujące do certyfikatu, jest absolwentką 2-letniego Podyplomowego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Trener (międzynarodowe standardy VCC). Uczestnik licznych kursów i szkoleń z zakresu diagnozy i pracy terapeutycznej.

Autorka i współautorka publikacji, w tym artykułów naukowych, opracowań zbiorowych, wytycznych oraz wystąpień zjazdowych, dotyczących w szczególności zaburzeń ze spektrum autyzmu, zespołu hiperkinetycznego (ADHD), zaburzeń tikowych i zespołu Tourette’a.

W latach 2018-2022 koordynator i badacz w badaniach klinicznych w obszarze zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Tłumacz i współredaktor pierwszego na polskim rynku podręcznika dotyczącego terapii behawioralnej tików.

Jej zainteresowania naukowe i kliniczne dotyczą funkcjonowania poznawczego w zaburzeniach ze spektrum autyzmu, w szczególności deficytów teorii umysłu w różnych zaburzeniach psychicznych wieku rozwojowego.

W ramach Centrum CBT EDU prowadzi szkolenia i warsztaty tematyczne z zakresu diagnozy i pracy z dziećmi i młodzieżą. Odpowiada za obszar merytoryczny i jakość szkoleń w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Centrum CBT.

W Poradni dla Dzieci i Młodzieży Centrum CBT Wołodyjowskiego pełni funkcję kierownika zespołu diagnostycznego zajmującego się diagnozą zaburzeń neurorozwojowych (ADHDzaburzenia ze spektrum autyzmu) u dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzi diagnozę psychologiczną i neuropsychologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych, w szczególności z zaburzeniami neurorozwojowymi, a także psychoterapię poznawczo-behawioralną dzieci, młodzieży i dorosłych.

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Kontakt:

Ewa Czajka
e.czajka@cbt.pl
Tel.: 22 428 44 26

Regulaminy
Cena

900,00