ADHD u dzieci i młodzieży

Do kogo kierowane jest szkolenie?

Szkolenie kierujemy do psychoterapeutów, psychologów, pedagogów, osób kształcących się w psychoterapii, studentów ostatniego roku psychologii.

Cele szkolenia

 1. poszerzenie wiedzy na temat etiologii, obrazu klinicznego ADHD u dzieci i młodzieży;
 2. doskonalenie umiejętności diagnostycznych: skutecznego diagnozowania ADHD u dzieci i młodzieży, włączając w to stosowanie odpowiednich narzędzi diagnostycznych oraz przeprowadzanie diagnozy różnicowej;
 3. rozwinięcie kompetencji terapeutycznych: uczestnicy opanują skuteczne strategie terapeutyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą z diagnozą ADHD;
 4. doskonalenie umiejętności pracy z rodzinami: uczestnicy będą potrafili efektywnie wspierać rodziny pacjentów z ADHD, dostarczając im odpowiedniego wsparcia oraz edukacji na temat zaburzenia;
 5. nabycie umiejętności pracy z systemem edukacyjnym: praktyczne wskazówki dotyczące współpracy z nauczycielami i szkołami w celu zapewnienia odpowiedniego wsparcia edukacyjnego dzieciom i młodzieży z ADHD;
 6. uczestnicy będą umieli integrować teoretyczną wiedzę na temat ADHD z praktycznym doświadczeniem klinicznym, co pozwoli im na skuteczne działanie w różnorodnych sytuacjach terapeutycznych.

Ramowy program szkolenia

 1. Wprowadzenie do ADHD
  • Obraz kliniczny ADHD;
  • Etiologia ADHD i czynniki wpływające na funkcjonowanie dziecka z ADHD;
  • Epidemiologia ADHD: analiza częstości występowania oraz różnic płciowych i wiekowych w zachorowalności na ADHD;
 2. Diagnoza ADHD
  • Proces diagnostyczny ADHD: omówienie narzędzi diagnostycznych, wywiadu klinicznego i oceny objawów;
  • Różnicowanie ADHD i innych zaburzeń;
  • Zaburzenia współwystępujące;
  • Powikłania nieleczonego ADHD;
 3. Oddziaływania terapeutyczne
  • Terapia behawioralna ADHD: omówienie skutecznych strategii terapeutycznych, w tym modyfikacji zachowań (techniki behawioralne umożliwiające redukcję zachowań trudnych i niepożądanych, kształtowanie nowych zachowań);
  • Rola rodziny w leczeniu ADHD i strategie wsparcia rodziców w radzeniu sobie z trudnościami związanymi z zaburzeniem;
  • Wsparcie społeczne i edukacyjne;
  • Współpraca ze szkołą: strategie wsparcia szkół i nauczycieli w zapewnieniu odpowiedniego wsparcia edukacyjnego dla uczniów z ADHD;

Spodziewane efekty:

 • Znajomość obrazu klinicznego ADHD u dzieci i młodzieży; zasad diagnozy i skutecznych strategii terapeutycznych: praktyczne narzędzia i metody pracy;
 • Doskonalenie umiejętności pracy z rodzinami: omówimy strategie współpracy z rodzinami pacjentów oraz wsparcia w radzeniu sobie z ADHD w życiu codziennym;.
 • Uzyskanie praktycznych wskazówek dotyczących pracy z systemem oświaty: wsparcie edukacyjnego dla dzieci i młodzieży z ADHD oraz współpraca z nauczycielami i szkołami;

Metody edukacyjne

Połączenie wykładu i metod warsztatowych

Organizacja szkolenia

Osoby, które chcą zapisać się na szkolenie proszone są o wypełnienie formularza zgłoszenia oraz wpłatę na konto (szczegóły w formularzu).
Link do wydarzenia oraz materiały dydaktyczne zostaną przesłane 2 dni przed szkoleniem.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Prowadzący

Natalia Jamińska – Psycholog z przygotowaniem pedagogicznym, logopeda, trener warsztatów profilaktycznych. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Trener Treningu Umiejętności Społecznych (TUS).

Ukończyła 5-letnie, jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia oraz studia podyplomowe na kierunku logopedia w Warszawie. Jest również absolwentką Szkoły Trenerów Profilaktyki w Warszawie.
Aktualnie w trakcie 4-letniego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej przygotowującego do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz z osobami dorosłymi zdobywa, pracując jako psycholog, psychoterapeuta, szkoleniowiec oraz diagnosta w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej oraz w Centrum CBT.

Udziela konsultacji diagnostycznych dla rodziców. Opracowuję kompleksowe plany pomocy terapeutycznej dziecku i rodzinie. Jest koordynatorem procesu terapeutycznego.
Prowadzi diagnostykę psychologiczną testy: Stanford Binet V, IDS-2, Ados-2, Leiter-3, WISC-V, kwestionariusze. Ma uprawnienia do wystawiania zaświadczeń o dysleksji, dysortografii.
Regularnie poddaje swoją pracę superwizji oraz stale podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach.

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.