Depresja u dzieci i młodzieży – standardy opieki

Do kogo kierowane jest szkolenie?

Szkolenie kierujemy do psychoterapeutów, psychologów, osób kształcących się w psychoterapii
Cele szkolenia

 1. Zapoznanie uczestników z etiologią i mechanizmami rozwoju depresji u dzieci i młodzieży.
 2. Zapoznanie z zasadami rozpoznawania objawów i symptomów depresji u dzieci i młodzieży w różnych grupach wiekowych.
 3. Doskonalenie umiejętności diagnostycznych w identyfikacji depresji u dzieci i młodzieży, w tym różnicowanie między depresją a innymi zaburzeniami psychicznymi.
 4. Zapoznanie się z aktualnymi metodami oceny depresji u dzieci i młodzieży, w tym stosowanych narzędzi diagnostycznych.
 5. Doskonalenie umiejętności terapeutycznych w prowadzeniu interwencji terapeutycznych zorientowanych na depresję u dzieci i młodzieży.
 6. Świadomość różnorodnych podejść terapeutycznych i strategii interwencyjnych stosowanych w leczeniu depresji u dzieci i młodzieży.
 7. Rozwijanie umiejętności budowania zaufania i współpracy z rodziną oraz innymi specjalistami w celu zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami.

Ramowy program szkolenia

Szkolenie „Depresja u dzieci i młodzieży – Standardy opieki” zapewni uczestnikom kompleksową wiedzę i praktyczne umiejętności zastosowania zasad skutecznego rozpoznawania, diagnozowania i leczenia depresji u młodych pacjentów.
Uczestnicy zdobędą głębsze zrozumienie mechanizmów rozwoju depresji u dzieci i młodzieży oraz nauczą się skutecznych metod diagnostycznych, umożliwiających szybkie i trafne identyfikowanie problemów. Przedstawione zostaną najnowsze i najskuteczniejsze strategie terapeutyczne, które mogą być stosowane w praktyce klinicznej.
Omówione zostaną również ważne kwestie związane z zapewnieniem wsparcia emocjonalnego dla rodzin dzieci i młodzieży z depresją

Omawiane zagadnienia:

 1. Depresja u dzieci i młodzieży – wprowadzenie
  • Etiologia i czynniki ryzyka depresji u dzieci i młodzieży
  • Obraz kliniczny depresji w różnych grupach wiekowych
  • Diagnoza depresji u dzieci i młodzieży: narzędzia i procedury oceny
 2. Terapia depresji u dzieci i młodzieży
  • Przegląd metod terapeutycznych stosowanych w pracy z depresją w grupie osób w wieku rozwojowym.
  • Skuteczne strategie terapeutyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą
 3. Wsparcie i interwencje
  • Komunikacja i budowanie zaufania w pracy z młodymi pacjentami

Spodziewane efekty:

 • Zrozumienie etiologii i czynników ryzyka (biologicznych, psychologicznych i środowiskowych) związanych z depresją u dzieci i młodzieży,
 • Umiejętność rozpoznawania różnorodnych objawów depresji u dzieci i młodzieży,
 • Umiejętność różnicowania między depresją a innymi zaburzeniami psychicznymi u dzieci i młodzieży.
 • Umiejętność planowania interwencji terapeutycznych zgodnie z aktualnymi wytycznymi i najlepszymi praktykami w leczeniu depresji u dzieci i młodzieży.
 • Znajomość zasad psychoedukacji pacjentów oraz ich rodzin na temat depresji,
 • Umiejętność budowania współpracy z innymi specjalistami, takimi jak lekarze, pedagodzy czy pracownicy socjalni, w celu zapewnienia kompleksowej opieki nad dziećmi i młodzieżą z depresją.
 • Świadomość istniejących terapii psychologicznych stosowanych w leczeniu depresji u dzieci i młodzieży, włączając w to psychoterapię poznawczo-behawioralną.
 • Umiejętność monitorowania postępów terapeutycznych, identyfikowania ewentualnych komplikacji i dostosowywania planu interwencji w oparciu o indywidualne potrzeby i reakcje pacjentów.

Metody edukacyjne

Połączenie wykładu i metod warsztatowych

Organizacja szkolenia

Osoby, które chcą zapisać się na szkolenie proszone są o wypełnienie formularza zgłoszenia oraz wpłatę na konto (szczegóły w formularzu).
Link do wydarzenia oraz materiały dydaktyczne zostaną przesłane 2 dni przed szkoleniem.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Prowadzący

Justyna Zawisza – Absolwentka Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz 4 letniego podyplomowego szkolenia w zakresie psychoterapii realizowanego we współpracy Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Centrum Psychologiczno¬ Medycznego MABOR, atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła kurs Pierwszego Stopnia w praktyce i teorii Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ) wraz z warsztatami w indywidualnej i grupowej RTZ. Pracowała w Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Józefowie, a obecnie jako starszy asystent w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Wieku Rozwojowego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest na 4 roku specjalizacji z Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży UCK WUM. Prowadzi psychoterapię dzieci i młodzieży oraz terapię rodzin.

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.