Diagnoza i konceptualizacja w kontekście pracy z dziećmi i młodzieżą

Do kogo kierowane jest szkolenie?

Szkolenie kierujemy do psychologów, pedagogów i psychoterapeutów chcący rozszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami emocjonalnymi. W szkoleniu mogą wziąć udział również studenci V roku studiów psychologicznych.

Cele szkolenia

 1. Wprowadzenie umiejętności identyfikacji różnych czynników (biologiczne, psychologiczne, społeczne i kulturowe) wpływających na rozwój dziecka i młodzieży.
 2. Omówienie znaczenia wykorzystania różnorodnych narzędzi i technik diagnozy, takich jak wywiad kliniczny, kwestionariusze, obserwacje oraz testy psychologiczne, w celu zbierania danych potrzebnych do zrozumienia problemów i potrzeb dziecka lub młodzieży.
 3. Nabycie przez uczestników umiejętności analizy i interpretacji zebranych danych w celu stworzenia kompleksowej konceptualizacji problemów dziecka lub młodzieży.
 4. Rozwijanie umiejętności formułowania celów terapeutycznych i planowania interwencji dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka lub młodzieży.
 5. Zapoznanie się z różnymi technikami interwencji stosowanymi w pracy z dziećmi i młodzieżą.
 6. Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i budowania relacji z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzicami lub opiekunami.
 7. Umiejętność monitorowania postępów terapeutycznych i dostosowywania planu interwencji w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby i sytuacje

Ramowy program szkolenia

Szkolenie „Diagnoza i konceptualizacja w kontekście pracy z dziećmi i młodzieżą” to unikalna okazja dla psychologów i psychoterapeutów, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w obszarze diagnozy oraz konceptualizacji problemów dzieci i młodzieży. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę teoretyczną oraz praktyczne narzędzia, które umożliwią im skuteczną diagnozę oraz właściwe zrozumienie i interpretację problemów występujących u dzieci i młodzieży.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Wywiad i diagnoza w terapii dzieci i młodzieży. Identyfikacja różnorodnych czynników wpływających na rozwój dzieci i młodzieży- czynniki indywidualne, związane z rodziną, związane ze środowiskiem.
 2. Konceptualizacja przypadku. Formułowania hipotez, celów terapeutycznych i planowanie interwencji dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka lub młodzieży i ich zastosowanie w praktyce terapeutycznej.
 3. Objaw w kontekście relacji rodzinnych i potrzeb pacjenta w wieku rozwojowym
 4. Tworzenie planów terapeutycznych w oparciu o konceptualizację.

Spodziewane efekty:

 • Zrozumienie teoretycznych podstaw diagnozy i konceptualizacji: Uczestnicy nabędą wiedzę na temat konceptualizacji w nurcie poznawczo-behawioralnym dzieci i młodzieży, co pozwoli im lepiej zrozumieć różnorodne aspekty funkcjonowania psychologicznego w kontekście rozwoju dzieci i młodzieży.
 • Opanowanie umiejętności analizy przypadków: uUczestnicy będą potrafili analizować przypadki kliniczne dzieci i młodzieży, integrując różne aspekty ich funkcjonowania i historię życia, co umożliwi im bardziej kompleksową konceptualizację problemów oraz lepsze zaplanowanie interwencji terapeutycznych.
 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb i sytuacji pacjentów: uUczestnicy będą umieli identyfikować indywidualne potrzeby i sytuacje pacjentów w kontekście ich rozwoju i funkcjonowania psychologicznego, co pozwoli im lepiej dostosować strategie terapeutyczne do konkretnych przypadków.
 • Integracja wiedzy teoretycznej z praktyką terapeutyczną: uUczestnicy będą umieli integrować zdobytą wiedzę teoretyczną z praktycznym doświadczeniem terapeutycznym, co pozwoli im skuteczniej konceptualizować problemy i planować interwencje terapeutyczne.
 • Nabycie umiejętności planowania interwencji terapeutycznych: uUczestnicy opanują umiejętność planowania skutecznych interwencji terapeutycznych opartych na dokładnej konceptualizacji problemów dzieci i młodzieży, co pozwoli im efektywniej wspierać ich rozwój i zdrowie psychiczne.

Metody edukacyjne

Połączenie wykładu i metod warsztatowych

Organizacja szkolenia

Osoby, które chcą zapisać się na szkolenie proszone są o wypełnienie formularza zgłoszenia oraz wpłatę na konto (szczegóły w formularzu).
Link do wydarzenia oraz materiały dydaktyczne zostaną przesłane 2 dni przed szkoleniem.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Prowadzący:

Psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci, młodzieży i rodzin

Od lat związana z Centrum CBT w Warszawie, gdzie pełni nadzór merytoryczny nad programami grupowymi i warsztatowymi Centrum CBT. W Poradni Centrum CBT dla dzieci i młodzieży pracuje z rodzinami pacjentów w wieku rozwojowym, przeprowadza diagnozę psychologiczną. Pełni funkcję dyrektora medycznego ds. dzieci i młodzieży.

Jest wykładowcą w Szkole Psychoterapii Centrum CBT-EDU (4-letni kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej), jako wykładowca prowadzi szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, psychologii klinicznej i terapii środowiskowej dzieci i młodzieży. W Niepublicznej Placówce Doskonalenia Nauczycieli Centrum CBT prowadzi liczne szkolenia dla nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych.

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.