Dysforia płciowa

Dysforia płciowa, czyli dyskomfort i cierpienie psychiczne związane z niespójnością pomiędzy płcią przypisaną przy urodzeniu (ustalaną na podstawie obecności męskich bądź żeńskich narządów płciowych) a tożsamością płciową, jest ważnym zagadnieniem w pracy psychoterapeutów, psychologów, pedagogów, którzy w swojej pracy zawodowej wspierają dzieci i młodzież. Dzieje się tak dlatego, że osoba doświadczająca dysforii płciowej może przeżywać głębokie uczucie niepokoju i smutku, skarżyć się na rozdrażnienie i nadmierne reakcje emocjonalne na stres. Bez względu na wiek osoby te borykają się z niską samooceną, a także poczuciem izolacji społecznej. Poczucie niesprawiedliwości i przekonanie, że jest się w sytuacji bez wyjścia mogą prowadzić do pojawienia się objawów depresyjnych, lękowych a nawet myśli i tendencji suicydalnych.

Propozycja szkolenia jest odpowiedzią na konieczność intensyfikacji działań osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie wzmacniania ich indywidualnych i społecznych zasobów, sposobów radzenia sobie ze stresem i budowania konstruktywnych strategii działania w otoczeniu. Ważne jest także wyposażenie profesjonalistów pracujących z dziećmi w wiedzę i umiejętności rozszerzające ich warsztat o kompetencje niezbędne do efektywnej pracy z dziećmi i młodzieżą doświadczającą dysforii płciowej.

Proponowane szkolenie ma na celu:

  • zapoznanie uczestników z tematem dysforii płciowej u dzieci i młodzieży,
  • wskazanie możliwościami zapewnienia dopasowanego do potrzeb pacjenta wsparcia.

W tym celu omówione zostaną:

  • współczesne zasady diagnozy (ze szczególnym naciskiem na diagnozę różnicową),
  • modele opieki i standardy postępowania terapeutycznego w pracy z osobami doświadczającymi dysforii płciowej,
  • ważne zasady psychoedukacji w pracy z pacjentem transpłciowym i jego rodzicami,
  • najważniejsze aspekty wsparcia i pracy terapeutycznej zarówno w kontakcie z dzieckiem/ nastolatkiem, jak i opiekunami,
  • prawa pacjentów transpłciowych i ich równe traktowanie w opiece zdrowotnej.

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu

Prowadzący:

dr n. med.

Seksuolog certyfikowany przez ESF&ESSM, psycholog, doktor nauk medycznych w dziedzinie psychiatrii.

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie oraz studiów podyplomowych z zakresu seksuologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu; doktorat z nauk medycznych w dziedzinie psychiatrii obroniła na Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Adiunkt w II Klinice Psychiatrycznej WUM; przez 15 lat wykładała na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS oraz w Warsaw International Studies in Psychology na Uniwersytecie Warszawskim.

Od 2004 roku pracuje klinicznie w poradniach seksuologicznych oraz klinikach leczenia niepłodności.

Zajmuje się głównie diagnozą zaburzeń identyfikacji płciowej i zaburzeń związanych z rozwojem i orientacją seksualną.

Od 2005 roku biegła sądowa w sprawach karnych i cywilnych. Autorka licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych.

Należy do European Federation of Sexology (EFS) i ESSM (European Society for Sexual Medicine) oraz European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE).

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Kontakt:

Ewa Czajka
e.czajka@cbt.pl
Tel.: 22 428 44 26

Regulaminy
Cena

900,00