Dysforia płciowa

Dysforia płciowa, czyli dyskomfort i cierpienie psychiczne związane z niespójnością pomiędzy płcią przypisaną przy urodzeniu (ustalaną na podstawie obecności męskich bądź żeńskich narządów płciowych) a tożsamością płciową, jest ważnym zagadnieniem w pracy psychoterapeutów, psychologów, pedagogów, którzy w swojej pracy zawodowej wspierają dzieci i młodzież. Dzieje się tak dlatego, że osoba doświadczająca dysforii płciowej może przeżywać głębokie uczucie niepokoju i smutku, skarżyć się na rozdrażnienie i nadmierne reakcje emocjonalne na stres. Bez względu na wiek osoby te borykają się z niską samooceną, a także poczuciem izolacji społecznej. Poczucie niesprawiedliwości i przekonanie, że jest się w sytuacji bez wyjścia mogą prowadzić do pojawienia się objawów depresyjnych, lękowych a nawet myśli i tendencji suicydalnych.

Propozycja szkolenia jest odpowiedzią na konieczność intensyfikacji działań osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie wzmacniania ich indywidualnych i społecznych zasobów, sposobów radzenia sobie ze stresem i budowania konstruktywnych strategii działania w otoczeniu. Ważne jest także wyposażenie profesjonalistów pracujących z dziećmi w wiedzę i umiejętności rozszerzające ich warsztat o kompetencje niezbędne do efektywnej pracy z dziećmi i młodzieżą doświadczającą dysforii płciowej.

Proponowane szkolenie ma na celu:

  • zapoznanie uczestników z tematem dysforii płciowej u dzieci i młodzieży,
  • wskazanie możliwościami zapewnienia dopasowanego do potrzeb pacjenta wsparcia.

W tym celu omówione zostaną:

  • współczesne zasady diagnozy (ze szczególnym naciskiem na diagnozę różnicową),
  • modele opieki i standardy postępowania terapeutycznego w pracy z osobami doświadczającymi dysforii płciowej,
  • ważne zasady psychoedukacji w pracy z pacjentem transpłciowym i jego rodzicami,
  • najważniejsze aspekty wsparcia i pracy terapeutycznej zarówno w kontakcie z dzieckiem/ nastolatkiem, jak i opiekunami,
  • prawa pacjentów transpłciowych i ich równe traktowanie w opiece zdrowotnej.

Prowadzący:

dr n. med.

Seksuolog certyfikowany przez ESF&ESSM, psycholog, doktor nauk medycznych w dziedzinie psychiatrii.

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie oraz studiów podyplomowych z zakresu seksuologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu; doktorat z nauk medycznych w dziedzinie psychiatrii obroniła na Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Adiunkt w II Klinice Psychiatrycznej WUM; przez 15 lat wykładała na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS oraz w Warsaw International Studies in Psychology na Uniwersytecie Warszawskim.

Od 2004 roku pracuje klinicznie w poradniach seksuologicznych oraz klinikach leczenia niepłodności.

Zajmuje się głównie diagnozą zaburzeń identyfikacji płciowej i zaburzeń związanych z rozwojem i orientacją seksualną.

Od 2005 roku biegła sądowa w sprawach karnych i cywilnych. Autorka licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych.

Należy do European Federation of Sexology (EFS) i ESSM (European Society for Sexual Medicine) oraz European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE).

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.