Myśli i tendencje samobójcze w wieku rozwojowym

Do kogo kierowane jest szkolenie?

Szkolenie kierujemy do psychoterapeutów, psychologów, pedagogów, osób kształcących się w psychoterapii studentów ostatniego roku psychologii.

Cele szkolenia

 • Zapoznanie uczestników ze strategiami rozpoznawania myśli samobójczych i różnicowania z tendencjami;
 • Zwiększenie umiejętności rozpoznawania ryzyka zachowań samobójczych oraz jego ocena;
 • Strategie interwencji u osób w wieku rozwojowym z myślami i tendencjami oraz zachowaniami suicydalnymi;

Ramowy program szkolenia

Szkolenie „Myśli i tendencje samobójcze w wieku rozwojowym” zostało zaprojektowane z myślą o dostarczeniu najnowszej wiedzy oraz praktycznych umiejętności niezbędnych do skutecznego rozpoznawania, oceny i interwencji w przypadku obecności u dzieci i młodzieży myśli samobójczych.
Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat mechanizmów, czynników ryzyka i ochrony oraz różnych form myśli samobójczych występujących wśród dzieci i młodzieży w różnym wieku. Nasze szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych specjalistów, którzy podzielą się swoją wiedzą oraz praktycznymi aspektami pracy w obszarze zachowań samobójczych wśród dzieci i młodzieży.

Program szkolenia obejmuje:

 1. Myśli, tendencje i zachowania samobójcze – definicje, charakterystyka i rozpowszechnienie problemu wśród dzieci i młodzieży.
 2. Czynniki ryzyka zachowań samobójczych – zaburzenia depresyjne, regulacja emocji, sposoby radzenia sobie ze stresem.
 3. Diagnoza psychospołeczna i kliniczna czynniki ryzyka zachowań samobójczych.
 4. Narzędzia diagnostyczne i metody oceny ryzyka
 5. Procedury interwencji kryzysowej w sytuacji zagrożenia suicydalnego.
 6. Plan oddziaływań.
 7. Terapia i interwencje w przypadku myśli samobójczych
 8. Profilaktyka i wsparcie społeczne dla dzieci i młodzieży

Spodziewane efekty:

 • Zrozumienie etiologii i czynników ryzyka (biologicznych, psychologicznych i środowiskowych) myśli, tendencji i zachowań samobójczych u dzieci i młodzieży.
 • Doskonalenie umiejętności diagnostycznych w identyfikacji zachowań suicydalnych u dzieci i młodzieży, w tym różnicowanie między myślami i tendencjami samobójczymi
 • Zapoznanie się z aktualnymi metodami oceny zachowań samobójczych u dzieci i młodzieży, w tym stosowanych narzędzi diagnostycznych.
 • Doskonalenie umiejętności terapeutycznych w prowadzeniu interwencji terapeutycznych zorientowanych na depresję u dzieci i młodzieży.
 • Umiejętność planowania interwencji zgodnie z aktualnymi wytycznymi i najlepszymi praktykami.
 • Znajomość zasad psychoedukacji pacjentów oraz ich rodzin na temat myśli i zachowań samobójczych.
 • Umiejętność budowania współpracy z innymi specjalistami w celu zapewnienia kompleksowej opieki nad dziećmi i młodzieżą z myślami i tendencjami samobójczymi.

Metody edukacyjne

Połączenie wykładu i metod warsztatowych

Organizacja szkolenia

Osoby, które chcą zapisać się na szkolenie proszone są o wypełnienie formularza zgłoszenia oraz wpłatę na konto (szczegóły w formularzu).
Link do wydarzenia oraz materiały dydaktyczne zostaną przesłane 2 dni przed szkoleniem.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Prowadzący

Justyna Zawisza – Absolwentka Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz 4 letniego podyplomowego szkolenia w zakresie psychoterapii realizowanego we współpracy Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Centrum Psychologiczno-Medycznego MABOR, atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła kurs Pierwszego Stopnia w praktyce i teorii Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ) wraz z warsztatami w indywidualnej i grupowej RTZ. Pracowała w Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Józefowie, a obecnie jako starszy asystent w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Wieku Rozwojowego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest na 4 roku specjalizacji z Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży UCK WUM. Prowadzi psychoterapię dzieci i młodzieży oraz terapię rodzin.  

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.