Neuropsychologia kliniczna dziecka

TERMINY ZAJĘĆ (EDYCJA 18)

Blok I – 20-21 stycznia 2024 r.
Blok II – 17-18 lutego 2024 r.
Blok III – 09-10 marca 2024 r.

FORMA ZAJĘĆ:

3 zjazdy obejmują łącznie 54 godziny wykładowe (18 godzin wykładowych każdy zjazd)

CZAS TRWANIA I MIEJSCE ZAJĘĆ:

Spotkania odbywają się w formie stacjonarnej raz w miesiącu sobota-niedziela, godz. 9.00-16.30
Miejsce zajęć: Centrum CBT EDU, ul. Wołodyjowskiego 74A, Warszawa

PROGRAM:

 • Podstawy neuroanatomii (pień mózgu, międzymózgowie, struktury podkorowe, bruzdy i zakręty na powierzchni grzbietowo-bocznej, przyśrodkowej i podstawnej, połączenia).
 • Znaczenie funkcjonalne głównych neuroprzekaźników.
 • Zintegrowanie i specjalizacja funkcjonalna ośrodkowego układu nerwowego.
 • Rozwój mózgowia w ontogenezie:  procesy prawidłowego rozwoju, – czynniki modyfikujące i zniekształcające rozwój w okresie prenatalnym, okołoporodowym i postnatalnym
 • Plastyczność mózgu dziecka i jej przejawy w patologii mózgowia.
 • Schemat badania neuropsychologicznego dziecka w ujęciu eksperymentalno – klinicznym, znaczenie i funkcje diagnozy neuropsychologicznej w zależności od etiologii i mechanizmów patologii mózgu.
 • Metody oceny funkcji ruchowych i percepcyjnych (wzrokowych, słuchowych, somestetycznych) oraz ich interpretacja, objawy agnostyczne u dzieci, neuronalne podłoże symptomów.
 • Metody oceny funkcji mnestycznych, objawy trudności i zaburzeń procesu pamięci oraz uczenia się, ich neuronalne podłoże.
 • Metody oceny funkcji uwagowych, zróżnicowanie objawów w zależności od lokalizacji patologii mózgowej.
 • Metody oceny funkcji wykonawczych, analiza zależności pomiędzy funkcjami wykonawczymi, a dysfunkcjami czołowymi.
 • Zaburzenia rozwoju systemu językowego, metody oceny.
 • Znaczenie prawej półkuli w realizacji funkcji językowych.
 • Neuropsychologia zaburzeń rozwojowych: dysleksja rozwojowa, ADHD, autyzm, FAS.
 • Podstawy rehabilitacji neuropsychologicznej dziecka.

Uczestnicy otrzymują materiały w formie elektronicznej.

Istnieje możliwość płatności w ratach:
I rata – 900 zł
II, III  rata – 750 zł

KIEROWNIK SZKOLENIA I PROWADZĄCY:

prof. nadzw. dr hab. Aneta Borkowska, psycholog, specjalista w zakresie neuropsychologii rozwojowej.