Samookaleczenia u dzieci i młodzieży

Do kogo kierowane jest szkolenie?

Szkolenie kierujemy do psychoterapeutów, psychologów, pedagogów, osób kształcących się w psychoterapii, studentów ostatniego roku psychologii.

Cele szkolenia

 1. Zapoznanie uczestników z definicją samookaleczeń u dzieci i młodzieży, ich funkcjami oraz ich wpływem na funkcjonowanie jednostki.
 2. Zapoznanie uczestników z umiejętnościami planowania przebiegu terapii zgodnie z konceptualizacją samouszkodzeń.
 3. Psychoedukacja i nabycie umiejętności pracy z rodzicami nastolatka z samouszkodzeniami.
 4. Budowanie umiejętności pracy terapeutycznej i przeprowadzania interwencji w przypadku nasilonych samookaleczeń i/lub zagrożenia życia związanego z samookaleczeniami.
 5. Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i współpracy z rodzinami, szkołami oraz innymi specjalistami w celu zapewnienia kompleksowej opieki nad dziećmi i młodzieżą dotkniętymi samookaleczeniami.
 6. Zapoznanie ze strategiami profilaktycznymi i prewencyjnymi oraz promocji zdrowia psychicznego w kontekście samookaleczeń u dzieci i młodzieży oraz umiejętność ich wdrażania w praktyce zawodowej.

Ramowy program szkolenia

 1. Samookaleczenia u dzieci i młodzieży.
  • Wprowadzenie: definicja samookaleczeń, skala zjawiska i jego konsekwencje;
  • Etiologia samookaleczeń: czynniki ryzyka i ochronne;
  • Różne formy samookaleczeń. Funkcje samookaleczeń;.
 2. Procedury oceny ryzyka i stopnia zagrożenia samouszkodzeniami. Samookaleczenia w przebiegu zaburzeń psychicznych. Samouszkodzenia a próby samobójcze i próby parasamobójcze.
 3. Diagnoza funkcjonalna zachowań autodestrukcyjnych.
 4. Wybrane metody pracy z samouszkadzaniem u dzieci i młodzieży.
 5. Zasady współpracy z systemem rodzinnym.
 6. Programy profilaktyczne: strategie prewencyjne i promocja zdrowia psychicznego w środowisku szkolnym i społecznym.

Spodziewane efekty:

 • Lepsze zrozumienie zjawiska samookaleczeń u dzieci i młodzieży, czynników ryzyka i ochronnych.
 • Większa umiejętność skutecznego przeprowadzenia oceny ryzyka i stopnia zagrożenia.
 • Doskonalenie umiejętności terapeutycznych w pracy z dziećmi i młodzieżą dotkniętymi samookaleczeniami, włączając w to stosowanie różnych technik terapeutycznych i strategii interwencyjnych.
 • Budowanie umiejętności prowadzenia skutecznych interwencji kryzysowych w przypadku nasilonych samookaleczeń u dzieci i młodzieży.
 • Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzinami, szkołami i innymi instytucjami w celu zapewnienia kompleksowej opieki nad dziećmi i młodzieżą dotkniętymi samookaleczeniami.
 • Świadomość strategii profilaktycznych i prewencyjnych, oraz umiejętność wdrażania działań promujących zdrowie psychiczne wśród dzieci i młodzieży w kontekście samookaleczeń.

Metody edukacyjne – zaznacz

Połączenie wykładu i metod warsztatowych

Organizacja szkolenia

Osoby, które chcą zapisać się na szkolenie proszone są o wypełnienie formularza zgłoszenia oraz wpłatę na konto (szczegóły w formularzu).
Link do wydarzenia oraz materiały dydaktyczne zostaną przesłane 2 dni przed szkoleniem.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Prowadzący

Justyna Zawisza – Absolwentka Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz 4 letniego podyplomowego szkolenia w zakresie psychoterapii realizowanego we współpracy Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Centrum Psychologiczno¬ Medycznego MABOR, atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła kurs Pierwszego Stopnia w praktyce i teorii Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ) wraz z warsztatami w indywidualnej i grupowej RTZ. Pracowała w Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Józefowie, a obecnie jako starszy asystent w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Wieku Rozwojowego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest na 4 roku specjalizacji z Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży UCK WUM. Prowadzi psychoterapię dzieci i młodzieży oraz terapię rodzin.

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.