Terapia poznawczo-behawioralna perfekcjonizmu u dzieci i młodzieży z uwzględnieniem wybranych aspektów terapii akceptacji i zaangażowania (ACT)

Dla kogo?

Szkolenie zostało stworzone z myślą o specjalistach z dziedziny psychoterapii, psychologii oraz innych profesji związanych z pomocą w obszarach zdrowia psychicznego, pracujących z dziećmi i młodzieżą. Celem jest dostarczenie praktycznych narzędzi i strategii terapeutycznych w celu efektywnego wsparcia osób borykających się z perfekcjonizmem.

Zakres szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat definiowania perfekcjonizmu, identyfikowania zarówno pomocnych, jak i niepomocnych aspektów bycia perfekcjonistą, oraz określania zdrowych aspektów tego zjawiska. Omówione zostaną przyczyny perfekcjonizmu, mechanizmy i czynniki podtrzymujące, z uwzględnieniem błędnego cyklu perfekcjonizmu u dzieci i młodzieży. Uczestnicy, dzięki zgłębieniu wiedzy na temat kosztów, korzyści i przekonań związanych z perfekcjonizmem, będą mogli tworzyć skuteczne plany i interwencje terapeutyczne, ukierunkowane na zmianę. Podczas szkolenia zostaną omówione różne aspekty procesu terapeutycznego perfekcjonizmu, opracowywania interwencji i indywidualne plany terapeutyczne, a w części warsztatowej uczestnicy przećwiczą poszczególne interwencje w oparciu o stadia przypadku, przedstawione przez prowadzącego i/lub materiał z własnej praktyki terapeutycznej.

Plan ramowy

 1. Definicja i charakterystyka perfekcjonizmu. Rozumienie perfekcjonizmu.
 2. Zachowania perfekcjonistyczne vs perfekcjonizm patologiczny.
 3. Kontekst rodzinny, społeczny i kulturowy wpływający na perfekcjonizm.
 4. Analiza czynników psychologicznych, społecznych i rodzinnych wpływających na rozwój perfekcjonizmu.
 5. Perfekcjonizm w kontekście zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego.
 6. Wybrane modele terapeutyczne stosowane w pracy z perfekcjonizmem.
  a. Konceptualizacja i praca z perfekcjonizmem w nurcie CBT.
  b. Praktyka akceptacji i rozwijanie samoakceptacji w terapii perfekcjonizmu.
  c. Techniki relaksacyjne i zarządzanie stresem.
 7. Opracowywanie planów leczenia dostosowanych do indywidualnych potrzeb pacjenta. Omówienie przypadków klinicznych w celu praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy.

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu

Prowadzący:

Katarzyna-Szamburska-Lewandowska

Psycholog, ukończyła studia doktoranckie w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM, ukończyła 4-letnie szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej przygotowujące do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, starszy asystent w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Wieku Rozwojowego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM, w latach 2014-2023 doktorant, następnie asystent dydaktyczny, nauczyciel akademicki w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Ukończyła szkolenie z Terapii Schematu przygotowujące do certyfikatu, jest absolwentką 2-letniego Podyplomowego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Trener (międzynarodowe standardy VCC). Uczestnik licznych kursów i szkoleń z zakresu diagnozy i pracy terapeutycznej.

Autorka i współautorka publikacji, w tym artykułów naukowych, opracowań zbiorowych, wytycznych oraz wystąpień zjazdowych, dotyczących w szczególności zaburzeń ze spektrum autyzmu, zespołu hiperkinetycznego (ADHD), zaburzeń tikowych i zespołu Tourette’a.

W latach 2018-2022 koordynator i badacz w badaniach klinicznych w obszarze zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Tłumacz i współredaktor pierwszego na polskim rynku podręcznika dotyczącego terapii behawioralnej tików.

Jej zainteresowania naukowe i kliniczne dotyczą funkcjonowania poznawczego w zaburzeniach ze spektrum autyzmu, w szczególności deficytów teorii umysłu w różnych zaburzeniach psychicznych wieku rozwojowego.

W ramach Centrum CBT EDU prowadzi szkolenia i warsztaty tematyczne z zakresu diagnozy i pracy z dziećmi i młodzieżą. Odpowiada za obszar merytoryczny i jakość szkoleń w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Centrum CBT.

W Poradni dla Dzieci i Młodzieży Centrum CBT Wołodyjowskiego pełni funkcję kierownika zespołu diagnostycznego zajmującego się diagnozą zaburzeń neurorozwojowych (ADHDzaburzenia ze spektrum autyzmu) u dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzi diagnozę psychologiczną i neuropsychologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych, w szczególności z zaburzeniami neurorozwojowymi, a także psychoterapię poznawczo-behawioralną dzieci, młodzieży i dorosłych.

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Kontakt:

Ewa Czajka
e.czajka@cbt.pl
Tel.: 22 428 44 26

Regulaminy
Cena

800,00 

Dostępnych miejsc: -2

Brak w magazynie

Chcesz otrzymać powiadomienie, gdy to szkolenie będzie ponownie dostępne?