Terapia poznawczo-behawioralna perfekcjonizmu u dzieci i młodzieży z uwzględnieniem wybranych aspektów terapii akceptacji i zaangażowania (ACT)

Dla kogo?

Szkolenie zostało stworzone z myślą o specjalistach z dziedziny psychoterapii, psychologii oraz innych profesji związanych z pomocą w obszarach zdrowia psychicznego, pracujących z dziećmi i młodzieżą. Celem jest dostarczenie praktycznych narzędzi i strategii terapeutycznych w celu efektywnego wsparcia osób borykających się z perfekcjonizmem.

Zakres szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat definiowania perfekcjonizmu, identyfikowania zarówno pomocnych, jak i niepomocnych aspektów bycia perfekcjonistą, oraz określania zdrowych aspektów tego zjawiska. Omówione zostaną przyczyny perfekcjonizmu, mechanizmy i czynniki podtrzymujące, z uwzględnieniem błędnego cyklu perfekcjonizmu u dzieci i młodzieży. Uczestnicy, dzięki zgłębieniu wiedzy na temat kosztów, korzyści i przekonań związanych z perfekcjonizmem, będą mogli tworzyć skuteczne plany i interwencje terapeutyczne, ukierunkowane na zmianę. Podczas szkolenia zostaną omówione różne aspekty procesu terapeutycznego perfekcjonizmu, opracowywania interwencji i indywidualne plany terapeutyczne, a w części warsztatowej uczestnicy przećwiczą poszczególne interwencje w oparciu o stadia przypadku, przedstawione przez prowadzącego i/lub materiał z własnej praktyki terapeutycznej.

Plan ramowy

 1. Definicja i charakterystyka perfekcjonizmu. Rozumienie perfekcjonizmu.
 2. Zachowania perfekcjonistyczne vs perfekcjonizm patologiczny.
 3. Kontekst rodzinny, społeczny i kulturowy wpływający na perfekcjonizm.
 4. Analiza czynników psychologicznych, społecznych i rodzinnych wpływających na rozwój perfekcjonizmu.
 5. Perfekcjonizm w kontekście zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego.
 6. Wybrane modele terapeutyczne stosowane w pracy z perfekcjonizmem.
  a. Konceptualizacja i praca z perfekcjonizmem w nurcie CBT.
  b. Praktyka akceptacji i rozwijanie samoakceptacji w terapii perfekcjonizmu.
  c. Techniki relaksacyjne i zarządzanie stresem.
 7. Opracowywanie planów leczenia dostosowanych do indywidualnych potrzeb pacjenta. Omówienie przypadków klinicznych w celu praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy.

Prowadzący:

Katarzyna-Szamburska-Lewandowska

Psycholog, ukończyła studia doktoranckie w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM, ukończyła 4-letnie szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej przygotowujące do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, starszy asystent w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Wieku Rozwojowego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM, w latach 2014-2023 doktorant, następnie asystent dydaktyczny, nauczyciel akademicki w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Ukończyła szkolenie z Terapii Schematu przygotowujące do certyfikatu, jest absolwentką 2-letniego Podyplomowego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Trener (międzynarodowe standardy VCC). Uczestnik licznych kursów i szkoleń z zakresu diagnozy i pracy terapeutycznej.

Autorka i współautorka publikacji, w tym artykułów naukowych, opracowań zbiorowych, wytycznych oraz wystąpień zjazdowych, dotyczących w szczególności zaburzeń ze spektrum autyzmu, zespołu hiperkinetycznego (ADHD), zaburzeń tikowych i zespołu Tourette’a.

W latach 2018-2022 koordynator i badacz w badaniach klinicznych w obszarze zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Tłumacz i współredaktor pierwszego na polskim rynku podręcznika dotyczącego terapii behawioralnej tików.

Jej zainteresowania naukowe i kliniczne dotyczą funkcjonowania poznawczego w zaburzeniach ze spektrum autyzmu, w szczególności deficytów teorii umysłu w różnych zaburzeniach psychicznych wieku rozwojowego.

W ramach Centrum CBT EDU prowadzi szkolenia i warsztaty tematyczne z zakresu diagnozy i pracy z dziećmi i młodzieżą. Odpowiada za obszar merytoryczny i jakość szkoleń w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Centrum CBT.

W Poradni dla Dzieci i Młodzieży Centrum CBT Wołodyjowskiego pełni funkcję kierownika zespołu diagnostycznego zajmującego się diagnozą zaburzeń neurorozwojowych (ADHDzaburzenia ze spektrum autyzmu) u dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzi diagnozę psychologiczną i neuropsychologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych, w szczególności z zaburzeniami neurorozwojowymi, a także psychoterapię poznawczo-behawioralną dzieci, młodzieży i dorosłych.

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.