Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży

Do kogo kierowane jest szkolenie?

Szkolenie kierujemy do psychoterapeutów, psychologów, pedagogów, osób kształcących się w psychoterapii, studentów ostatniego roku psychologii.

Cele szkolenia

 1. zaznajomienie uczestników z problematyką zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży;
 2. rozbudowanie umiejętności rozpoznawania objawów lękowych u osób w wieku rozwojowym;
 3. umiejętność planowania oddziaływań i przeprowadzania podstawowych interwencji;
  Szczegółowe cele szkolenia obejmują zapoznanie z następującymi zagadnieniami:
 4. • Etiologia i czynniki ryzyka zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży;
  • Diagnoza i ocena zaburzeń lękowych: narzędzia i metody oceny;
  • Skuteczne strategie terapeutyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami lękowymi;
  • Wsparcie rodziny i systemów społecznych w leczeniu zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży;

Ramowy program szkolenia

Szkolenie „Zaburzenia lękowe dzieci i młodzieży”” zostało starannie zaplanowane, aby dostarczyć uczestnikom aktualnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności w diagnozowaniu, ocenie i leczeniu zaburzeń lękowych u pacjentów w wieku rozwojowym.

Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję zgłębić różne aspekty zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży, włączając w to etiologię, objawy, narzędzia diagnostyczne oraz strategie terapeutyczne. Nasz zespół doświadczonych wykładowców, łączy wykłady oraz warsztaty praktyczne, które umożliwią uczestnikom zdobycie praktycznych umiejętności i znajomość technik terapeutycznych. Niezależnie od poziomu doświadczenia uczestnika, nasze szkolenie zapewni cenne narzędzia i strategie, które można zastosować w swojej praktyce zawodowej

 1. Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży
  • Wprowadzenie: definicja, klasyfikacja i częstość występowania zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży;
  • Etiologia zaburzeń lękowych: czynniki biologiczne, genetyczne, środowiskowe i psychologiczne;
  • Objawy i symptomy zaburzeń lękowych w różnych grupach wiekowych;
 2. Diagnoza i ocena zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży
  • Narzędzia diagnostyczne: kwestionariusze, skale oceny i wywiady kliniczne;
  • Procedury oceny ryzyka: identyfikacja czynników prognostycznych i ocena stopnia funkcjonowania;
  • Różnicowanie zaburzeń lękowych od innych stanów. Zaburzenia współwystępujące;.
 3. Oddziaływania terapeutyczne i interwencje:
  • Strategie interwencyjne w redukcji objawów lękowych, techniki poznawcze i behawioralne;.
  • Rola rodziny w leczeniu zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży;

Spodziewane efekty:

 • Zrozumienie poszczególnych rodzajów zaburzeń lękowych występujących u dzieci i młodzieży.
 • Zdolność do stosowania odpowiednich narzędzi diagnostycznych i metod oceny w celu dokładnej diagnozy zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży.
 • Umiejętność identyfikacji czynników ryzyka i ochrony związanych z zaburzeniami lękowymi u dzieci i młodzieży.
 • Doskonalenie umiejętności terapeutycznych w pracy z dziećmi i młodzieżą dotkniętymi zaburzeniami lękowymi.
 • Budowanie umiejętności komunikacyjnych i współpracy z rodzinami, szkołami i innymi specjalistami w celu zapewnienia kompleksowej opieki nad dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami lękowymi.
 • Świadomość strategii profilaktycznych i prewencyjnych oraz promocji zdrowia psychicznego w kontekście zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży.
 • Zdolność do refleksji nad własną praktyką terapeutyczną i doskonalenie umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami lękowymi
 • Integracja zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce klinicznej w celu skutecznego wsparcia dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi oraz poprawy ich jakości życia.

Metody edukacyjne

Połączenie wykładu i metod warsztatowych

Organizacja szkolenia

Osoby, które chcą zapisać się na szkolenie proszone są o wypełnienie formularza zgłoszenia oraz wpłatę na konto (szczegóły w formularzu).
Link do wydarzenia oraz materiały dydaktyczne zostaną przesłane 2 dni przed szkoleniem.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Prowadzący:

Katarzyna-Szamburska-Lewandowska

Psycholog, ukończyła studia doktoranckie w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM, ukończyła 4-letnie szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej przygotowujące do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, starszy asystent w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Wieku Rozwojowego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM, w latach 2014-2023 doktorant, następnie asystent dydaktyczny, nauczyciel akademicki w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Ukończyła szkolenie z Terapii Schematu przygotowujące do certyfikatu, jest absolwentką 2-letniego Podyplomowego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Trener (międzynarodowe standardy VCC). Uczestnik licznych kursów i szkoleń z zakresu diagnozy i pracy terapeutycznej.

Autorka i współautorka publikacji, w tym artykułów naukowych, opracowań zbiorowych, wytycznych oraz wystąpień zjazdowych, dotyczących w szczególności zaburzeń ze spektrum autyzmu, zespołu hiperkinetycznego (ADHD), zaburzeń tikowych i zespołu Tourette’a.

W latach 2018-2022 koordynator i badacz w badaniach klinicznych w obszarze zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Tłumacz i współredaktor pierwszego na polskim rynku podręcznika dotyczącego terapii behawioralnej tików.

Jej zainteresowania naukowe i kliniczne dotyczą funkcjonowania poznawczego w zaburzeniach ze spektrum autyzmu, w szczególności deficytów teorii umysłu w różnych zaburzeniach psychicznych wieku rozwojowego.

W ramach Centrum CBT EDU prowadzi szkolenia i warsztaty tematyczne z zakresu diagnozy i pracy z dziećmi i młodzieżą. Odpowiada za obszar merytoryczny i jakość szkoleń w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Centrum CBT.

W Poradni dla Dzieci i Młodzieży Centrum CBT Wołodyjowskiego pełni funkcję kierownika zespołu diagnostycznego zajmującego się diagnozą zaburzeń neurorozwojowych (ADHDzaburzenia ze spektrum autyzmu) u dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzi diagnozę psychologiczną i neuropsychologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych, w szczególności z zaburzeniami neurorozwojowymi, a także psychoterapię poznawczo-behawioralną dzieci, młodzieży i dorosłych.

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.