Zaburzenia ze spektrum autyzmu u dzieci i młodzieży

Do kogo kierowane jest szkolenie?

Szkolenie kierujemy do psychoterapeutów, psychologów, pedagogów, osób kształcących się w psychoterapii, studentów ostatniego roku psychologii.

Cele szkolenia

 1. Zrozumienie złożoności spektrum autyzmu i jego neurorozwojowego charakteru;
 2. Nabycie umiejętności diagnozowania autyzmu: uczestnicy zdobędą umiejętność rozpoznawania i oceny zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci i młodzieży z wykorzystaniem różnorodne narzędzia diagnostyczne oraz umiejętności obserwacji i wywiadu;
 3. Doskonalenie kompetencji terapeutycznych: uczestnicy opanują skuteczne strategie terapeutyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu;
 4. Doskonalenie umiejętności pracy z rodziną: uczestnicy nabędą umiejętność wspierania rodzin osób z autyzmem i budowania pozytywnych relacji rodzinnych, które wspierają rozwój i funkcjonowanie dziecka w codziennym życiu;
 5. Doskonalenie umiejętności pracy z systemem edukacyjnym: uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności współpracy z nauczycielami i szkołami.

Ramowy program szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą praktyczne narzędzia i strategie terapeutyczne, które pozwolą im skuteczniej wspierać osoby z autyzmem w ich rozwoju i funkcjonowaniu społecznym

 • Wprowadzenie do spektrum autyzmu u dzieci i młodzieży: definicja, zmiany w klasyfikacjach.
 • Etiologia autyzmu. Czynniki wpływające na obraz kliniczny autyzmu.
 • Proces diagnostyczny: narzędzia diagnostyczne ADOS-2 i ADI-R, badanie teorii umysłu, specyfika funkcjonowania poznawczego.
 • Fenotyp kobiecy.
 • Oddziaływania terapeutyczne: zasady i techniki terapii behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem, oddziaływania ukierunkowane na objawy osiowe. Doskonalenie umiejętności społecznych i budowanie relacji interpersonalnych u osób z autyzmem.
 • Rola terapeuty, czynniki wpływające i utrudniające i na proces terapeutyczny.

Spodziewane efekty:

 • Głębsze zrozumienie autyzmu: uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę na temat różnorodnych cech autyzmu oraz jego wpływu na funkcjonowanie dzieci i młodzieży. Pozyskana wiedza obejmie także różnice indywidualne i płciowe w spektrum autyzmu.
 • Diagnozowanie i ocena autyzmu: uczestnicy nabędą umiejętność rozpoznawania autyzmu oraz wykorzystania narzędzi diagnostycznych. Doskonalenie umiejętności diagnostycznych pozwoli na trafne ocenianie specyficznych potrzeb terapeutycznych pacjentów.
 • Skuteczne strategie terapeutyczne: uczestnicy opanują praktyczne techniki i interwencje terapeutyczne, które będą mogli efektywnie stosować w pracy z osobami z autyzmem.
 • Współpraca z rodzinami: uczestnicy będą umieli wspierać rodziny osób z autyzmem, pomagając im zrozumieć i radzić sobie z codziennymi wyzwaniami oraz budować pozytywne relacje rodzinne sprzyjające rozwojowi dziecka.
 • Integracja wiedzy z praktyką: uczestnicy będą mogli integrować teoretyczną wiedzę na temat autyzmu z praktycznym doświadczeniem klinicznym, co umożliwi im skuteczne działanie w różnych sytuacjach terapeutycznych oraz dostosowanie strategii pracy do indywidualnych potrzeb pacjentów.

Metody edukacyjne – zaznacz

Połączenie wykładu i metod warsztatowych

Organizacja szkolenia

Osoby, które chcą zapisać się na szkolenie proszone są o wypełnienie formularza zgłoszenia oraz wpłatę na konto (szczegóły w formularzu).
Link do wydarzenia oraz materiały dydaktyczne zostaną przesłane 2 dni przed szkoleniem.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Prowadzący:

Katarzyna-Szamburska-Lewandowska

Psycholog, ukończyła studia doktoranckie w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM, ukończyła 4-letnie szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej przygotowujące do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, starszy asystent w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Wieku Rozwojowego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM, w latach 2014-2023 doktorant, następnie asystent dydaktyczny, nauczyciel akademicki w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Ukończyła szkolenie z Terapii Schematu przygotowujące do certyfikatu, jest absolwentką 2-letniego Podyplomowego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Trener (międzynarodowe standardy VCC). Uczestnik licznych kursów i szkoleń z zakresu diagnozy i pracy terapeutycznej.

Autorka i współautorka publikacji, w tym artykułów naukowych, opracowań zbiorowych, wytycznych oraz wystąpień zjazdowych, dotyczących w szczególności zaburzeń ze spektrum autyzmu, zespołu hiperkinetycznego (ADHD), zaburzeń tikowych i zespołu Tourette’a.

W latach 2018-2022 koordynator i badacz w badaniach klinicznych w obszarze zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Tłumacz i współredaktor pierwszego na polskim rynku podręcznika dotyczącego terapii behawioralnej tików.

Jej zainteresowania naukowe i kliniczne dotyczą funkcjonowania poznawczego w zaburzeniach ze spektrum autyzmu, w szczególności deficytów teorii umysłu w różnych zaburzeniach psychicznych wieku rozwojowego.

W ramach Centrum CBT EDU prowadzi szkolenia i warsztaty tematyczne z zakresu diagnozy i pracy z dziećmi i młodzieżą. Odpowiada za obszar merytoryczny i jakość szkoleń w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Centrum CBT.

W Poradni dla Dzieci i Młodzieży Centrum CBT Wołodyjowskiego pełni funkcję kierownika zespołu diagnostycznego zajmującego się diagnozą zaburzeń neurorozwojowych (ADHDzaburzenia ze spektrum autyzmu) u dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzi diagnozę psychologiczną i neuropsychologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych, w szczególności z zaburzeniami neurorozwojowymi, a także psychoterapię poznawczo-behawioralną dzieci, młodzieży i dorosłych.

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.