Zachowania trudne i agresywne u dzieci i młodzieży

Do kogo kierowane jest szkolenie?

Szkolenie kierujemy do psychoterapeutów, psychologów, pedagogów, osób kształcących się w psychoterapii, studentów ostatniego roku psychologii.

Cele szkolenia

 1. Zrozumienie złożoności problematyki: uczestnicy poszerzą wiedzę na temat różnorodnych czynników wpływających na rozwój zachowań trudnych i agresywnych u dzieci i młodzieży, włączając w to czynniki biologiczne, psychologiczne, społeczne i środowiskowe.
 2. Doskonalenie kompetencji terapeutycznych: uczestnicy poznają skuteczne strategie terapeutyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą dotkniętą zachowaniami trudnymi i agresywnymi.
 3. Doskonalenie umiejętności pracy z rodzinami: uczestnicy poznają zasady wspierania rodzin pacjentów w radzeniu sobie z trudnościami wychowawczymi oraz budowania zdrowych relacji rodzinnych sprzyjających redukcji zachowań problematycznych.
 4. Doskonalenie umiejętności pracy z systemem edukacyjnym: uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności współpracy z nauczycielami i szkołami w celu zapewnienia odpowiedniego wsparcia edukacyjnego dla dzieci i młodzieży z zachowaniami trudnymi i agresywnymi.

Ramowy program szkolenia

 1. Zachowania trudne i agresywne
  • Definicja zachowań trudnych i agresywnych;.
  • Przyczyny zachowań trudnych i agresywnych: przegląd głównych czynników wpływających na rozwój tych zachowań, w tym czynników biologicznych, psychologicznych i środowiskowych;.
 2. Terapia zachowań trudnych i agresywnych
  • Terapia behawioralna: omówienie podstawowych zasad terapii behawioralnej oraz praktycznych strategii stosowanych w pracy z dziećmi i młodzieżą dotkniętą zachowaniami trudnymi i agresywnymi;.
  • Terapia poznawczo-behawioralna: wprowadzenie do technik terapii poznawczo-behawioralnej oraz sposobów modyfikacji myślenia i zachowania u dzieci i młodzieży;.
 3. Omówienie roli rodziny w leczeniu zachowań trudnych i agresywnych oraz strategii terapeutycznych skierowanych do rodziców i opiekunów.
 4. Analiza funkcjonalna zachowań trudnych i funkcje zachowania.

Spodziewane efekty:

 • Zrozumienie etiologii i mechanizmów rozwoju zachowań trudnych i agresywnych u dzieci i młodzieży;
 • Umiejętność diagnozowania i wskazywania funkcji zachowań trudnych i agresywnych u dzieci i młodzieży;
 • Rozwijanie umiejętności planowania i realizacji skutecznych interwencji terapeutycznych, uwzględniając indywidualne potrzeby i charakterystykę pacjentów;.
 • Doskonalenie umiejętności pracy z rodzinami pacjentów, budowanie zdrowych relacji i udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;.
 • Rozwijanie umiejętności współpracy z nauczycielami i innymi specjalistami, w celu zapewnienia kompleksowego wsparcia dla dzieci i młodzieży z zachowaniami trudnymi i agresywnymi;

Metody edukacyjne

Połączenie wykładu i metod warsztatowych

Organizacja szkolenia

Osoby, które chcą zapisać się na szkolenie proszone są o wypełnienie formularza zgłoszenia oraz wpłatę na konto (szczegóły w formularzu).

Link do wydarzenia oraz materiały dydaktyczne zostaną przesłane 2 dni przed szkoleniem.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Prowadzący:

Psycholog w trakcie 4-letniego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej przygotowującego do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Pracownik dydaktyczny w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz asystent w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Wieku Rozwojowego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM, zajmuję się diagnozą psychologiczną i neuropsychologiczną dzieci i młodzieży oraz prowadzi psychoterapię indywidualną.

Ukończył szkolenia min. w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (I i II stopień), Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży (Centrum CBT), Treningu Zastępowania Agresji, metody Kids’ Skills, Dialogu Motywującego, przeciwdziałania przemocy, metod diagnostycznych.

Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, obsesyjno-kompulsyjnymi, problemami adaptacyjnymi, ADHD, autyzmem (osoby wysokofunkcjonujące), tikami, zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi, zaburzeniami zachowania, nieprawidłowo kształtującą się lub nieprawidłowo ukształtowaną osobowością, samookaleczeniami, trudnościami w nauce.

Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, psychologów i terapeutów z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą.

Masz pytania?

Napisz do nas! 

No results found.

Regulaminy
Cena

250,00