Zerwane więzi

Zdolność do tworzenia bliskich więzi z innymi osobami jest niezwykle ważnym czynnikiem rozwojowym człowieka, nie tylko w wymiarze interpersonalnym. Budowane w pierwszych relacjach obrazy i przekonania na temat własnej osoby, ważności własnych potrzeb i dostępności innych osób wpływają na poczucie własnej wartości, poczucie autonomii i sposoby regulacji emocji. Zaburzenia więzi wpływają na umiejętności budowania satysfakcjonujących relacji i zwiększają prawdopodobieństwo pojawienia się w sytuacjach kryzysowych objawów psychopatologicznych. Opisywane trudności wpływają także na relację terapeutyczną, tak istotną w procesie psychoterapii.

Dlatego proponujemy Państwu udział w 20 godzinnym, innowacyjnym szkleniu poświęconym zagadnieniom więzi, jej budowaniu i modyfikowaniu obrazu zaburzonego przywiązania w terapii.

Warsztatowa forma pracy pozwoli na aktywne budowanie planu pracy z pacjentami prezentującymi zaburzenia więzi, które znacząco zmieniają charakter pracy.

W programie:

 1. Teoria przywiązania
  • Empatyczne dostrojenie
  • Responsywność emocjonalna
  • Neurofizjologiczne podstawy emocji i przywiązania
 2. Bezpieczna więź
 3. Pozabezpieczane więzi
  • Czynniki ryzyka wystąpienia pozabezpieczanej więzi
  • Czynniki chroniące
  • Charakterystyka pozabezpieczanych stylów więzi
 4. Trauma
  • Trauma rozwojowa
  • Traumatyczne doświadczenia
  • Leczenie traumy
 5. Zaburzenia współwystępujące z zaburzeniami więzi.
 6. Planowanie procesu terapeutycznego
  • Relacje terapeutyczne w etapach
 7. Interwencje dopasowane do poszczególnych stylów więzi
 8. Studium przypadku.

Szkolenie prowadzi doświadczony psychoterapeuta i psychotraumatolog: Edyta Witkowska

Prowadzący:

mgr, psycholog i psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, psychotraumatolog, pracującym z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi

Absolwentka psychologii oraz pedagogiki rewalidacyjnej na Uniwersytecie Łódzkim oraz oligofrenopedagogiki w Kolegium Nauczycielskim, studiów podyplomowych z zakresu wczesnej interwencji oraz wczesnego wspomagania rozwoju, surdopedagogiki i pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Ukończyłam podyplomowe studia z psychotraumatologii na Uniwersytecie SWPS oraz dwustopniowy kurs EMDR w PTT EMDR.

Jest absolwentką 4 letniego Szkolenia Terapii Poznawczo – Behawioralnej w CBT Warszawa oraz 2 letniego szkolenia Terapii Poznawczo – Behawioralnej Osób Dorosłych w CTPB w Warszawie.

Rozwijała swoje kompetencje przez uczestnictwo w licznych kursach, szkoleniach (Trzystopniowy Kurs Terapii Behawioralnej w Centrum Terapii Behawioralnej, Stosowana Analiza Zachowania, Rozwijanie Umiejętności Społecznych u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Uzależnienia behawioralne, trzy stopnie języka migowego, szkolenie pierwszego stopnia w zakresie Integracji Sensorycznej).

Obecnie pracuje jako starszy asystent w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawie, prowadzi własna praktykę psychoterapeutyczną.  W terapii indywidualnej dla dzieci i młodzieży, a także dorosłych wykorzystuje pracuje w nurcie poznawczo – behawioralnym. Wspiera rodziców w terapii rodzicielskiej. Jako psychotraumatolog pracuje z pacjentami, którzy przeżyli traumy oraz mają zaburzenia więzi.

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.