Zerwane więzi

Zdolność do tworzenia bliskich więzi z innymi osobami jest niezwykle ważnym czynnikiem rozwojowym człowieka, nie tylko w wymiarze interpersonalnym. Budowane w pierwszych relacjach obrazy i przekonania na temat własnej osoby, ważności własnych potrzeb i dostępności innych osób wpływają na poczucie własnej wartości, poczucie autonomii i sposoby regulacji emocji. Zaburzenia więzi wpływają na umiejętności budowania satysfakcjonujących relacji i zwiększają prawdopodobieństwo pojawienia się w sytuacjach kryzysowych objawów psychopatologicznych. Opisywane trudności wpływają także na relację terapeutyczną, tak istotną w procesie psychoterapii.

Dlatego proponujemy Państwu udział w 20 godzinnym, innowacyjnym szkleniu poświęconym zagadnieniom więzi, jej budowaniu i modyfikowaniu obrazu zaburzonego przywiązania w terapii.

Warsztatowa forma pracy pozwoli na aktywne budowanie planu pracy z pacjentami prezentującymi zaburzenia więzi, które znacząco zmieniają charakter pracy.

W programie:

 1. Teoria przywiązania
  • Empatyczne dostrojenie
  • Responsywność emocjonalna
  • Neurofizjologiczne podstawy emocji i przywiązania
 2. Bezpieczna więź
 3. Pozabezpieczane więzi
  • Czynniki ryzyka wystąpienia pozabezpieczanej więzi
  • Czynniki chroniące
  • Charakterystyka pozabezpieczanych stylów więzi
 4. Trauma
  • Trauma rozwojowa
  • Traumatyczne doświadczenia
  • Leczenie traumy
 5. Zaburzenia współwystępujące z zaburzeniami więzi.
 6. Planowanie procesu terapeutycznego
  • Relacje terapeutyczne w etapach
 7. Interwencje dopasowane do poszczególnych stylów więzi
 8. Studium przypadku.

Szkolenie prowadzi doświadczony psychoterapeuta i psychotraumatolog: Edyta Witkowska

Prowadzący:

mgr, psycholog i psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, psychotraumatolog, pracującym z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi

Absolwentka psychologii oraz pedagogiki rewalidacyjnej na Uniwersytecie Łódzkim oraz oligofrenopedagogiki w Kolegium Nauczycielskim, studiów podyplomowych z zakresu wczesnej interwencji oraz wczesnego wspomagania rozwoju, surdopedagogiki i pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Ukończyłam podyplomowe studia z psychotraumatologii na Uniwersytecie SWPS oraz dwustopniowy kurs EMDR w PTT EMDR.

Jest absolwentką 4 letniego Szkolenia Terapii Poznawczo – Behawioralnej w CBT Warszawa oraz 2 letniego szkolenia Terapii Poznawczo – Behawioralnej Osób Dorosłych w CTPB w Warszawie.

Rozwijała swoje kompetencje przez uczestnictwo w licznych kursach, szkoleniach (Trzystopniowy Kurs Terapii Behawioralnej w Centrum Terapii Behawioralnej, Stosowana Analiza Zachowania, Rozwijanie Umiejętności Społecznych u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Uzależnienia behawioralne, trzy stopnie języka migowego, szkolenie pierwszego stopnia w zakresie Integracji Sensorycznej).

Obecnie pracuje jako starszy asystent w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawie, prowadzi własna praktykę psychoterapeutyczną.  W terapii indywidualnej dla dzieci i młodzieży, a także dorosłych wykorzystuje pracuje w nurcie poznawczo – behawioralnym. Wspiera rodziców w terapii rodzicielskiej. Jako psychotraumatolog pracuje z pacjentami, którzy przeżyli traumy oraz mają zaburzenia więzi.

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Kontakt:

Ewa Czajka
e.czajka@cbt.pl
Tel.: 22 428 44 26

Regulaminy
Cena

1350,00