20 lat Centrum CBT: Droga do doskonałości w opiece psychoterapeutycznej

20 lat Centrum CBT_ Droga do doskonałości w opiece psychoterapeutycznej-1

W ubiegłym tygodniu świętowaliśmy 20-lecie obecności Centrum CBT na polskim rynku. To wyjątkowy jubileusz, który postanowiliśmy uczcić wraz ze wszystkimi, którzy przyczynili się do naszego rozwoju.

Konferencja naukowa: refleksje i inspiracje

Wyjątkowym punktem obchodów był dzień pełen naukowych dyskusji podczas specjalnie zorganizowanej konferencji. Sesje tematyczne dotykały kluczowych zagadnień, związanych z psychoterapią i zdrowiem psychicznym.

Pierwszą z nich – W stronę zaburzeń osobowości – poprowadziła dr n. o zdr. Anna Kaźmierczak – Mytkowska z udziałem prof. dr. hab. n. med. Macieja Pileckiego, prof. dr. hab. n. med. Tomasza Wolańczyka oraz mgr Niny Szalas.

Drugą sesję – Mikrobiota i jej znaczenie w psychopatologii – poprowadził prof. dr hab. n. med. Tomasz Wolańczyk, z udziałem dr Agaty Misery, lek. med. Anny Herman oraz prof. dr hab. n. med. Ewy Stachowskiej.

Seksuologia dla psychoterapeutów, to temat trzeciej sesji, której przewodniczyła prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Anita Bryńska, a uczestnikami byli mgr Izabela Jąderek oraz dr hab. n. med. Michał Lew-Starowicz, prof. nadzw.

Rozwój Centrum CBT: Historia pracy i działalności

20 lat Centrum CBT to historia intensywnej pracy, rozwoju i wielu zmian. Dziś Centrum CBT to sieć placówek w 6 miastach Polski, oferująca kompleksową pomoc psychiatryczną, psychologiczną i psychoterapeutyczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Z dumą podkreślamy, że pod opieką Centrum CBT znajduje się około 100 tys. osób, a zatrudnionych jest 300 specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego. To, co szczególnie warto podkreślić, to dostępność opieki, zarówno w sektorze prywatnym, jak i w ramach NFZ.

Misja i zaangażowanie w opiece psychoterapeutycznej

Centrum CBT aktywnie wspiera dzieci i młodzież z problemami zdrowia psychicznego oraz ich rodziny poprzez Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej. Duma naszych placówek wynika również z wprowadzenia nowego modelu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w Polsce, co znalazło swoje odzwierciedlenie w funkcjonujących już 14 ośrodkach.

Centrum CBT EDU, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), odegrało kluczową rolę w opracowywaniu standardów dla ośrodków referencyjnych. Przeszkolonych zostało ponad 300 profesjonalistów, a projekt „Doskonalenie zawodowe dla kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą” przyczynił się do szkolenia 104 osób.

Edukacja i wsparcie szkoleniowe

Centrum CBT EDU to także ośrodek akredytowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP), oferujące szkolenia specjalizacyjne w psychoterapii dzieci i młodzieży. Działalność obejmuje także udział w opracowaniu standardów dla terapii środowiskowej dzieci i młodzieży.

Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej

Szkoła Psychoterapii Centrum CBT EDU, pod kierownictwem prof. Anity Bryńskiej, to unikalna wartość, której znaczenie wzrasta przez ponad 15 lat. Szkoła posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) i do tej pory wykształciła ponad 1000 psychoterapeutów.

Wydawnictwo 

Wydawnictwo Centrum CBT to nie tylko czasopismo naukowe „Terapia Poznawczo-Behawioralna”, ale także liczne publikacje i książki poświęcone psychoterapii dzieci i młodzieży. Z okazji jubileuszu przygotowaliśmy specjalne, 15. wydanie czasopisma naukowego  „Terapia Poznawczo-Behawioralna”, pt. „Zaburzenia odżywania w cyklu życia”.

Wspólna misja: pomaganie i uczenie pomagania

Przez lata, ludzie zaangażowani w pracę w Centrum CBT, stworzyli grupę, dla której pomaganie i uczenie pomagania jest misją. Dzięki wartościom, które kierują naszą grupą, jesteśmy pewni, że ta misja będzie kontynuowana przez obecnych i przyszłych pracowników oraz współpracowników.

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w naszym jubileuszu, wspierając naszą misję poprawy opieki psychicznej w Polsce. Jesteśmy gotowi na kolejne lata intensywnej pracy i rozwijania wysokich standardów opieki psychoterapeutycznej.