Atak na własne ciało – szkolenia dla nauczycieli i psychologów. Nabór trwa!

Autoagresja i atak na własne ciało

Liczba młodzieży dokonującej samouszkodzeń w krajach europejskich sięga nawet 30% , a największe rozpowszechnienie tego zjawiska obserwowane jest wśród młodzieży w wieku 13-15 lat, w tym realnych samookaleczeń. Ich ilość, jaka przypada na dziewczęta jest znacznie wyższa i wynosi niemal 16% , podczas gdy niespełna 7% dotyczy chłopców. Ponieważ młodzież niejednokrotnie ukrywa ten fakt, sugerując, że rany są następstwem wypadku, szczegółowe statystyki dotyczące  samouszkodzeń wśród młodzieży nieklinicznej są trudne do uzyskania.

Samouszkodzenie jest jawnym aktem autodestrukcji i autoagresji, którego celem jest natychmiastowa szkoda i rozładowanie napięcia, jakie zgenerowało traumatyczne przeżycie związane zwykle z przeżyciem fizycznej i/lub psychicznej przemocy, zaburzeń relacji w rodzinie i utraty bezpieczeństwa emocjonalnego z rodzicem/opiekunem. Metody samookaleczeń przyjmują różne formy – od nacinania się, przekłuwania i ścierania naskórka, przez przypalanie, uderzenia, aż do świadomego prowokowania wypadków.

Samouszkadzanie i zachowania autoagresywne u młodzieży – szkolenie w listopadzie

Skalą problemu samouszkodzeń wśród dzieci i młodzieży, jego rodzajami i funkcją jako samego zjawiska, a zarazem jako pierwszym etapem pracy terapeutycznej zajmiemy się w Centrum CBT w Warszawie 17 listopada. Szkolenie poprowadzi Małgorzata Łuba – psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, trener oraz członek Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Omówimy także niektóre metody pracy z problemem u młodych pacjentów i jednocześnie uczniów, odnosząc temat także do profilaktyki, jaką powinna zastosować szkoła. A biorąc pod uwagę, jak duże trudności wychowawcze pojawiają się w ostatnim czasie w polskich placówkach, staje się to odniesieniem do całej problematyki zachowań agresywnych.

Osoby zainteresowane prosimy o pobranie formularza zgłoszeniowego, jaki znajduje się na stronie szkolenia. Zapraszamy serdecznie – czekamy wciąż na zgłoszenia!