Projekt „Skrzynka z Narzędziami dla Dzieci”

Zapraszamy na www.psychonarzedziakids.pl Czas dorastania to proces naturalny, często trudny, pełen turbulencji, kryzysów, „zmian akcji” i zagrożeń. Dziecko zmienia się w dorosłego. Musi przejść drogę do poznania i zbudowania siebie. Rolą dorosłych jest mądre towarzyszenie dziecku w tym okresie życia. Poznanie problemów okresu adolescencji otwiera na zrozumienie i akceptację zmian jakie zachodzą w zachowaniu, reakcjach, […]