Centrum CBT EDU ogłasza nabór na 4-letnie szkolenie w dziedzinie psychoterapii poznawczo-behawioralnej we Wrocławiu

Centrum CBT EDU ogłasza nabór na 4-letnie szkolenie w dziedzinie psychoterapii poznawczo-behawioralnej we Wrocławiu (zdjęcie wrocławia)-1

Centrum CBT EDU ogłasza we Wrocławiu nabór na całościowe 4-letnie szkolenie w dziedzinie psychoterapii poznawczo-behawioralnej, przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).

Szkoła Psychoterapii Centrum CBT EDU jest miejscem szczególnym, w którym teoria łączy się z praktyką, a doświadczeni dydaktycy-praktycy przekazują swoją wiedzę przyszłym terapeutom. Od ponad 20 lat z sukcesem organizuje kształcenie podyplomowe w dziedzinie terapii poznawczo-behawioralnej, dzięki któremu ponad 1 000 absolwentów uzyskało kwalifikacje psychoterapeutyczne. Szkoła kształci również superwizorów i przygotowuje do uzyskania certyfikatu superwizora/dydaktyka Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej

„Jesteśmy dumni z naszych absolwentów, którzy nie tylko zdobywają wiedzę i umiejętności, ale również przyczyniają się do podnoszenia standardów pracy w dziedzinie psychoterapii. Szkoła angażuje wykładowców, których wiedza, profesjonalizm i stałe dążenie do doskonalenia własnych kwalifikacji pozwalają na utrzymanie bardzo wysokiego poziomu nauczania oraz kompleksowe przygotowanie absolwentów do pracy zarówno z dorosłymi, młodzieżą, dziećmi, jak również z ich rodzinami. Naszym celem jest dążenie do tego by prowadzone przez nas szkolenia doskonaliły umiejętności w zakresie konceptualizacji, prowadzenia psychoterapii i monitorowania efektów leczenia, przyczyniały się do rozwoju świadomości metodologicznej i wiedzy z praktyki opartej na dowodach oraz pozwalały na rozwijanie wysokich standardów funkcjonowania zawodowego. Propagowanie profesjonalnej wiedzy na temat psychoterapii poznawczo-behawioralnej postrzegamy jako naszą misję, a odpowiedzialność za proces nauczania jako jedną z podstawowych wartości – mówi prof. n. med. i n. o zdr. Anita Bryńska, dyrektor Szkoły Psychoterapii Centrum CBT EDU.

Centrum CBT EDU realizuje główny kierunek kształcenia w nurcie poznawczo-behawioralnym, skupiając się na doskonaleniu przyszłych terapeutów w tej dziedzinie. Program edukacyjny zawiera bloki zajęć, które zapewniają solidne fundamenty teoretyczne oraz intensywną praktykę terapeutyczną, umożliwiając absolwentom opanowanie wymaganych efektów kształcenia w zakresie wiedzy i kompetencji, pozwalających na wielokontekstowe rozumienie i rozwiązywanie problemów pacjenta i prowadzenie psychoterapii dorosłych, młodzieży i dzieci.

Centrum CBT EDU przykłada szczególną wagę do zrównoważonego podejścia do edukacji. W pierwszym etapie kładziemy nacisk na gruntowne poznanie nurtu CBT, dostarczając solidne podstawy teoretyczne. W kolejnym etapie skupiamy się na praktyce terapeutycznej, rozwijając umiejętności praktyczne, konieczne do efektywnej pracy z pacjentem. Ponadto, uczestnicy mogą poszerzyć swoją wiedzę o inne nurty terapeutyczne, co pozwala na elastyczne dostosowanie się do różnorodnych sytuacji terapeutycznych.

Proces rekrutacji rusza już wkrótce, a liczba miejsc jest ograniczona!

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Szkoły Psychoterapii Centrum CBT EDU lub bezpośredni kontakt:

Sekretariat Szkoły
Poniedziałek-czwartek – godz. 10.00-14.30
Tel.: 22 428 44 26, E-mail: szkola@cbt.pl

https://cbt.pl/szkola-psychoterapii/4-letni-kurs-psychoterapii-poznawczo-behawioralnej/