Dodatkowe terminy szkolenia w ramach nowego modelu systemu ochrony zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

szkolenia w ramach nowego modelu systemu ochrony zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży-1

W ramach powierzonego przez Ministerstwo Zdrowia zadania szkoleń realizowanych w ramach nowego modelu systemu ochrony zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Centrum CBT EDU opracowało standardy organizacyjne i merytoryczne dla ośrodków I, II i III poziomu referencyjności oraz przeszkoliło już ponad 200 osób.

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 25-26 września 2023 r. odbędą się kolejne szkolenia dla ośrodków II poziomu referencyjności a w dniach 27-28 września 2023 r. dla ośrodków III poziomu referencyjności. Zgłoszenia prosimy przesłać na adres eczajka@cbt.pl.

Szkolenie będzie odbywało się w formie on-line, poprzez aplikację zoom.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu. W załączeniu przesyłam program szkolenia. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

Termin szkolenia II poziom referencyjny – 25-26 września 2023 r.;

Termin szkolenia III poziom referencyjny – 27-28 września 2023 r.

Powyższe terminy to ostatnia możliwość wzięcia udziału w szkoleniach.

Prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, adresu mail, numeru kontaktowego oraz nazwy i adresu jednostki kierującej na szkolenie do 25.08.2023 r. 

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres eczajka@cbt.pl