Dr n. o zdr. Anna Kaźmierczak-Mytkowska objęła stanowisko dyrektora ds. rozwoju placówek medycznych Centrum CBT

3 stycznia 2023 r. Pani dr n. o zdr. Anna Kaźmierczak-Mytkowska objęła stanowisko dyrektora ds. rozwoju placówek medycznych Centrum CBT.

Dr n. o zdr. Anna Kaźmierczak-Mytkowska jest psychologiem, specjalistką psychologii klinicznej, specjalistką psychoterapii dzieci i młodzieży, psychoterapeutką systemową. Doktorat obroniła w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończyła szkolenie w zakresie terapii systemowej organizowanym przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej.

Jest adiunktem dydaktycznym, wykładowcą i koordynatorem dydaktyki w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz starszym asystentem w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Wieku Rozwojowego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM, gdzie zajmuje się diagnozą psychologiczną i neuropsychologiczną dzieci i młodzieży oraz prowadzi psychoterapię indywidualną i terapię systemową rodzin.

Jest współautorką standardów merytorycznych opieki psychiatrycznej na I, II i III poziomie referencyjności oraz trenerem w zakresie ich wdrażania.

Autorka i współautorka licznych publikacji z zakresu psychologii, psychoterapii, psychiatrii dzieci i młodzieży oraz profilaktyki zdrowia psychicznego. Pełni funkcję członka kolegium redakcyjnego czasopisma „Terapia poznawczo-behawioralna”.

Od lat związana z Centrum CBT w Warszawie, gdzie pełni nadzór merytoryczny nad programami grupowymi i warsztatowymi Centrum CBT. W Poradni Centrum CBT dla dzieci i młodzieży pracuje z rodzinami pacjentów w wieku rozwojowym, przeprowadza diagnozę psychologiczną. Od kilkunastu miesięcy pełniła rolę koordynatora merytorycznego Ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej Centrum CBT.

Jest wykładowcą w Szkole Psychoterapii Centrum CBT-EDU (4-letni kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej), jako wykładowca prowadzi szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, psychologii klinicznej i terapii środowiskowej dzieci i młodzieży. W Niepublicznej Placówce Doskonalenia Nauczycieli Centrum CBT prowadzi liczne szkolenia dla nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych.

Życzymy sukcesów oraz satysfakcji w pracy z zespołem Centrum CBT.