III Kongres ADHD z udziałem przedstawicieli Centrum CBT

III Kongres ADHD z udziałem przedstawicieli Centrum CBT-1

Jesteśmy niezmiernie dumni, że jako przedstawiciele Centrum CBT, które od ponad 20 lat specjalizuje się w pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym z rozpoznaniem ADHD, mieliśmy przyjemność uczestniczyć w III Kongresie ADHD. Tematyka tegorocznego kongresu była niezwykle zróżnicowana.

Wiodącym motywem tegorocznej konferencji była równowaga: między potrzebą jeszcze lepszego rozumienia czynników przyczyniających się do rozwoju objawów a ich różnorodnymi konsekwencjami, między znaczeniem genetyki w myśleniu o tym zaburzeniu, a potrzebą określenia i redukcji czynników środowiskowych jako podstawie rozwoju ADHD, między czynnikami ryzyka a potrzebą budowania odporności,  między tworzeniem doświadczenia pomocnego w pracy z dziećmi i diagnozą u dorosłych, wreszcie między potrzebą rozszerzania wiedzy na temat leczenia farmakologicznego, a z drugiej strony – koniecznością doskonalenia interwencji psychologicznych i psychoterapeutycznych: coachingu, treningu umiejętności społecznych i wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

W tegorocznej edycji kongresu wprowadzono nową inicjatywę, jaką jest blok „Spotkaj eksperta”. Przeprowadzone pod tym hasłem sesje dotyczyły nie tylko zagadnień skutecznej farmakoterapii, ale przede wszystkim psychoedukacji – zarówno u dorosłych, jak i dzieci. Zorganizowanie aż dwóch niezależnych spotkań z ekspertami na temat optymalnej psychoedukacji podkreśla podstawowe znaczenie tej formy w skutecznym radzeniu sobie z objawami ADHD przez pacjentów i ich bliskich.  Nasza długoletnia praktyka w obszarze ADHD pozwoliła nam wnosić cenne spostrzeżenia do tych dyskusji.

Wśród gości i wykładowców znaleźli się dwaj znakomici specjaliści w obszarze diagnozowania i leczenia ADHD, zarówno w kontekście dzieci i młodzieży, jak i dorosłych: Dora Wynchank i Olivier Bonnot.  Ich wiedza i doświadczenie dostarczyły nam cennych i inspirujących perspektyw w leczeniu ADHD, co idealnie współgrało z naszym wieloletnim zaangażowaniem w tę dziedzinę. Możliwość kontaktu z doskonałymi specjalistami, w tym prelegentami z polskich ośrodków, które zajmują się diagnostyką i leczeniem ADHD stała się impulsem do projektowania nowych działań praktycznych w poradniach Centrum CBT.

Nasza obecność na kongresie była niezwykle inspirująca i wartościowa. Oczekujemy, że ta wiedza i doświadczenie przyczyni się do rozwoju naszej pracy i lepszej opieki nad osobami dotkniętymi ADHD. W Centrum CBT wiemy, że odpowiednie wsparcie pozwala osobom z ADHD osiągać sukcesy edukacyjne i zawodowe. Była to dla nas wyjątkowa okazja do owocnych dyskusji i wymiany doświadczeń.