Inauguracja 4-letniego kursu psychoterapii organizowanego przez Szkołę Psychoterapii Centrum CBT EDU we Wrocławiu

Inauguracja 4-letniego kursu psychoterapii organizowanego przez Szkołę Psychoterapii Centrum CBT EDU we Wrocławiu-1

Z ogromną radością pragniemy poinformować, że Szkoła Psychoterapii Centrum CBT EDU, będąca liderem w dziedzinie edukacji terapii poznawczo-behawioralnej przez ponad 20 lat, rozpoczęła nowe, 4-letnie szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej we Wrocławiu. Inauguracja tego wyjątkowego programu odbyła się 16 lutego br podczas konferencji naukowej pod tytułem „Diagnoza i terapia zachowań trudnych i niepożądanych”.

Program konferencji obejmował interesujące prezentacje, prowadzone przez cenionych specjalistów z dziedziny psychiatrii, psychologii i psychoterapii. Wydarzenie to stanowiło znakomitą okazję do wymiany doświadczeń oraz pogłębienia wiedzy na temat nowoczesnych podejść do terapii poznawczo-behawioralnej.

Konferencję podzielono na dwie sesje, z których każda była moderowana przez wybitnych specjalistów.

Sesja I, prowadzona przez dr n. o zdr. Annę Kaźmierczak-Mytkowską, zawierała prezentacje:

  • „Bez granic. Zaburzenia zachowania czy kłopoty z zachowaniem” – dr hab. n. med. Monika Szewczuk-Bogusławska
  • „Diagnoza różnicowa zachowań agresywnych” – prof. dr hab. n. med. Tomasz Wolańczyk
  • „Stres a zaburzenia zachowania, rola mikrobioty w budowaniu odporności na stres” – dr n. med. Igor Łoniewski.

Sesja II, moderowana przez dr hab. n. med. Monikę Szewczuk-Bogusławską, obejmowała prezentacje na temat:

  • „Agresja u dzieci i młodzieży – aspekty rozwojowe” – lek. med. Renata Poteralska
  • „Terapia rodzin w zaburzeniach zachowania” – dr n. o zdr. Anna Kaźmierczak –Mytkowska
  • „Komunikacyjne aspekty zachowań trudnych” – dr n. med. Tomasz Srebnicki

Konferencja zapewniła uczestnikom bogactwo wiedzy i nowoczesne spojrzenie na dziedzinę psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Długo oczekiwane 4-letnie szkolenie rozpoczęło się w atmosferze zaangażowania i zainteresowania ze strony uczestników, zwiastując owocną przyszłość dla psychoterapeutów w regionie.