Jubileusz 20-lecia Centrum CBT

DSC00751

24 marca 2023 z okazji Jubileuszu 20-lecia Centrum CBT odbyła się konferencja naukowa. W ramach bloków tematycznych poruszone zostały zagadnienia związane z zaburzeniami odżywiania i znaczeniem terapii rodzinnej w ich leczeniu. W drugiej części poruszono tematy związane z zachowaniami autoagresywnymi: samookaleczeniami i samobójstwami. Ostatni blok tematyczny był poświęcony trzeciej fali CBT: terapii schematu i terapii dialektyczno -behawioralnej.

Dziś Centrum CBT tworzy ponad 300 wysokiej klasy ekspertów w dziedzinie zdrowia psychicznego. Prowadzimy 16 poradni, działających w 6 miastach w Polsce, w których objętych jest opieką ok. 100 tys. osób. Centrum CBT mocno zaangażowało się w budowę sieci Ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej w ramach NFZ, dziś takich ośrodków mamy już 14.

Unikalną wartością Grupy Centrum CBT jest nasza Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej prowadząca obecnie szkolenie dla ponad 500 studentów. Szkoła od początku działalności wykształciła ok. 1 500 psychoterapeutów. To ogromy wkład w zabezpieczenie i przygotowanie kadry dla całego systemu opieki medycznej w Polsce.

Dziękujemy z całego serca wszystkim osobom, które tę firmę budowały przez lata w zakresie jej fundamentów merytorycznych, wysokiego poziomu klinicznego, dydaktycznego oraz organizacyjnego, dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w prace i opiekę nad naszymi pacjentami, lekarzom, psychologom, terapeutom, koordynatom, zespołom rejestracji oraz całemu zespołowi administracji.

Program konferencji dostępny jest tutaj: