Konferencja Edukacyjno-Szkoleniowa Psychoterapia Młodych cz. 2. Wskazówki praktyczne.

28-29.03.2023 roku  w Poznaniu odbędzie się konferencja: „Psychoterapia Młodych cz. 2. Wskazówki praktyczne”. Organizatorem konferencji jest Katedra i Zakład Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, kierowane przez prof. Ewę Mojs.  W konferencji udział wezmą między innymi przedstawiciele Centrum CBT i wykładowcy Szkoły Psychoterapii Centrum CBT dr n. o zdr. Anna Kaźmierczak-Mytkowska oraz prof. dr hab. Tomasz Wolańczyk.

Tematyka konferencji

Tematami przewodnimi konferencji będą problemy psychiczne dzieci i młodzieży oraz transformacja w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i rodziny. Zaprezentowane zostaną projekty rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia psychicznego zgodnie z zaplanowaną i stopniowo wprowadzaną reformą sytemu. Konferencja jest kontynuacją konferencji, która się odbyła w 2022 roku, podczas której tematy związane z problemami psychicznymi dzieci i młodzieży i możliwościami interwencji nie zostały wyczerpane.

Podczas tegorocznej konferencji  będą omawiane zarówno nowe zjawiska takie jak trauma zbiorowa, jej wpływ na zdrowie dzieci i młodzieży jak i nowe możliwości interwencji terapeutycznych. Konferencja zaprezentuje najnowocześniejsze, oparte na dowodach interwencje w zakresie leczenia, edukacji i profilaktyki u dzieci, młodzieży, młodych dorosłych, rodzin. Począwszy od analizy interakcji rodzic-niemowlę w terapii, zmianami rozwojowymi w terapii oraz przebiegiem i rezultatami psychoterapii dzieci, młodzieży i rodzin w różnych paradygmatach psychoterapeutycznych.

Badacze i praktycy

Do udziału w konferencji organizatorzy zaprosili zarówno badaczy jak i praktyków, którzy zechcą się podzielić z wskazówkami praktycznymi w zakresie interwencji psychologicznych. Konferencja odbędzie się z udziałem gości zagranicznych – psychoterapeutów z Niemiec i Ukrainy, którzy przedstawią rozwiązania praktyczne w zakresie prowadzenia psychoterapii. W konferencji udział wezmą między innymi przedstawiciele Centrum CBT i wykładowcy Szkoły Psychoterapii Centrum CBT dr n. o zdr. Anna Kaźmierczak-Mytkowska oraz prof. Tomasz Wolańczyk.

Ważną częścią konferencji będą także panele dyskusyjne dotyczące niepokojów młodych terapeutów jak i rozterek tych doświadczonych, a także warsztaty. Warsztaty poświęcone będą zarówno rozwiązywaniu konkretnych problemów terapeutycznych, jak i rozwojowi osobistemu terapeutów.

Projekty rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia psychicznego

Celem konferencji „Psychoterapia Młodych” jest także przedstawienie transformacji w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i rodziny, zatem zaprezentowane będą także projekty rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia psychicznego zgodnie z zaplanowaną i stopniowo wprowadzana reformą sytemu.

Organizatorzy zapraszają także do przesyłania propozycji referatów konferencyjnych najpóźniej do 31 stycznia 2023 r.

Wszystkie informacje na temat konferencji znajdują się na stronie:

http://www.psychoterapia2023.bok-ump.pl/

Patronat Honorowy:

JM Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski

JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska