Konferencja podsumowująca opracowanie standardów i realizację szkoleń w ramach nowego modelu systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Konferencja podsumowująca opracowanie standardów i realizację szkoleń w ramach nowego modelu systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży-1

W ubiegłym tygodniu odbyła się konferencja podsumowująca opracowanie standardów i realizację szkoleń w ramach nowego modelu systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. W konferencji jako prelegenci i współautorzy standardów wzięli udział specjaliści Centrum CBT EDU: prof. n. med. Tomasz Wolańczyk, prof. n. med. i n. o zdr. Anita Bryńska oraz dr n. o zdr. Anna Kaźmierczak-Mytkowska.

W ramach powierzonego przez Ministerstwo Zdrowia zadania realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) Centrum CBT EDU uczestniczyło w opracowaniu standardów organizacyjnych i  merytorycznych dla ośrodków I, II i III poziomu referencyjności (tj. Ośrodków i Zespołów Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, Centrów Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Oddziałów Dziennych Psychiatrycznych dla Dzieci i Młodzieży  oraz Ośrodków Wysokospecjalistycznej Całodobowej Opieki Psychiatrycznej i Izb Przyjęć), a także przeszkoliło ponad 300 profesjonalistów w zakresie ich stosowania i wdrażania.

Podczas tworzenia standardów i rekomendacji diagnostyczno-terapeutycznych autorzy opracowania uwzględnili analizy istniejących standardów i rekomendacji, wybierając te, dla których istnieje największy konsensus w zakresie zgodności.

Wzorzec stanowiły brytyjskie standardy NICE (The National Institute for Health and Care Excellence), dodatkowo posiłkowano się praktycznymi wskazówkami Amerykańskiej Akademii Psychiatrii Dzieci i Młodzieży (Practice Parameters oraz Clinical Practice Guidelines) oraz dostępnymi wytycznymi innych towarzystw naukowych (europejskich, brytyjskich, kanadyjskich).

Jesteśmy dumni, że placówki Centrum CBT jako jedne z pierwszych wpisały się w nowy model opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w Polsce. W ramach Centrum CBT działa już 14 takich ośrodków. Dodatkowo na terenie województwa mazowieckiego działa Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, gdzie małoletni pacjenci mają dostęp również do lekarzy psychiatrów w ramach kontraktów z NFZ.