Konkurs plastyczny w Centrum CBT

Centrum CBT ogłasza konkurs plastyczny  pod tytułem:  „Warszawa z emocjami. Jak kojarzy Ci się stolica”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia w nim udziału  dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat.

Przedmiotem Konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do emocji i miejsc  związanych i kojarzonych z Warszawą.

Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, np. ołówek, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, kredki, grafika, collage, na papierze typu brystol lub blok techniczny w formacie A4 lub A3. Do Konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie.

Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę plastyczną swojego autorstwa.

Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie od 25 października do 15 grudnia 2021 r. osobiście w siedzibie Organizatora w godzinach od 9.00-17.00 lub za pośrednictwem poczty/przesyłki kurierskiej na adres: Centrum CBT ul. Wołodyjowskiego 74, 02-724 Warszawa,(decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem: „Konkurs plastyczny”.

Na zwycięzców czekają nagrody w postaci książek , gier planszowych i wernisaż prac uczestników w siedzibie CBT w Warszawie!