Miło nam poinformować, że Pani Katarzyna Szamburska – Lewandowska została powołana na stanowisko Kierownika Zespołu Diagnostycznego Centrum CBT.

Będzie odpowiedzialna za budowanie zespołu diagnostycznego oraz opracowanie i wprowadzenie procedury diagnozy zaburzeń neurorozwojowych u pacjentów w wieku rozwojowym i osób dorosłych prowadzonej w oparciu o najnowsze wytyczne i standardy ogólnoświatowe oraz za rozwój oferty szkoleniowej dla ODN (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli). W związku z rozwojem zespołu diagnostycznego Centrum CBT rozszerzyło ofertę usług o diagnostykę i diagnozę psychologiczną osób dorosłych, szczególnie w zakresie diagnostyki zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) i zaburzeń ze spektrum autyzmu u osób dorosłych.

Pani Katarzyna jest psychologiem, psychoterapeutą i diagnostą.

W Poradni dla Dzieci i Młodzieży Centrum CBT Wołodyjowskiego prowadzi diagnozę psychologiczną i neuropsychologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych, w szczególności z zaburzeniami neurorozwojowymi (ADHD, zaburzenia ze spektrum autyzmu) a także psychoterapię poznawczo-behawioralną dzieci, młodzieży i dorosłych.

W ramach CBT EDU prowadzi szkolenia i warsztaty tematyczne z zakresu diagnozy i pracy z dziećmi i młodzieżą.

Życzymy Pani Kasi na nowym stanowisku sukcesów i satysfakcji zawodowej.