Neuropsychologia w praktyce klinicznej

Lepiej zrozumieć człowieka

Jako dziedzina psychologii, neuropsychologia, która należy do nauki interdyscyplinarnej, rozwija się między obszarem neurologii klinicznej i neuroanatomii funkcjonalnej wraz z neuroradiologią i neuropsychiatrią, a psychologią. Związki: mózg-zachowanie, materia-psychika, mózg-umysł stanowią przedmiot neuropsychologii, a rozwój wiedzy w tej dziedzinie pozwala nie tylko uzupełnić wiedzę o człowieku, ale przede wszystkim umożliwia lepsze jego rozumienie dzięki integracji tego, co w nim „biologiczne” i „psychiczne”.  Nie ma wątpliwości, że neuropsychologia otwiera nas na człowieka, ale też na relacje z sobą.

Neuropsychologia kliniczna dorosłego – szkolenie dla psychologów w Centrum CBT

Szkolenie, które prowadzą wysokiej rangi eksperci:  dr Beata Daniluk oraz dr hab. Ewa M. Szepietowska, kierujemy do psychologów praktyków zainteresowanych neuropsychologią oraz diagnozą neuropsychologiczną, jak również  chcących pogłębiać tę wiedzę w swojej praktyce klinicznej i nabyć praktyczne umiejętności prowadzenia diagnozy neuropsychologicznej.  Przedstawienie podczas szkoleń postępowania diagnostycznego i schematu badania neuropsychologicznego pozwala w tym kontekście uwzględnić specyfikę klinicznego myślenia neuropsychologicznego oraz różne koncepcje na temat relacji mózg-zachowanie.

Dlaczego warto skorzystać ze szkolenia?

Wprowadzenie w zakres anatomii mózgu w kontekście uszkodzeń wybranych jego struktur oraz przedstawienie problematyki związanej z diagnozą i rehabilitacją neuropsychologiczną to podstawowe cele naszego szkolenia.  Dzięki temu istnieje możliwość nabycia wiedzy w zakresie współczesnej neuropsychologii, dotyczącej złożonych neurobiologicznych mechanizmów różnych aspektów zachowania człowieka, a także podstawowych zespołów zaburzeń behawioralnych będących następstwem zmian patologicznych mózgu.

Skupiając się na zagadnieniach diagnozy, omówimy dobór prób klinicznych i wybranych narzędzi badawczych pomocnych w ocenie procesów poznawczych po uszkodzeniach mózgu i propozycje ich interpretacji. Zajmiemy się także czynnikami determinującymi obraz kliniczny zaburzeń neurobehawioralnych, modelami diagnozy oraz schematem badania neuropsychologicznego, jego kontrolą i możliwościami elastycznego dostosowania do klinicznych i indywidualnych właściwości pacjenta.

Nie ma wątpliwości, że w efekcie szkolenie umożliwi Państwu nabycie wciąż rzadkich na naszym rynku umiejętności, jak również lepsze poznanie i zrozumienie siebie samych.

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń i cały czas zachęcamy do śledzenia naszych aktualności na Facebooku.