Podnoszenie jakości udzielania pomocy psychologicznej dzieci i młodzieży jest w tej chwili jednym z ważnych elementów doskonalenia funkcjonowania systemu opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i nastolatków. 

Centrum CBT od ponad dwóch lat, w ramach projektu „Doskonalenie zawodowe dla kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą” realizuje cel kształcenia kadr specjalistów zajmujących się ochroną zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Projekt realizowany jest od 2020 roku w partnerstwie Centrum CBT–EDU i Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM, a dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.

  • W tej chwili już 104 osoby skorzystały z dofinasowania w ramach projektu i wzięły udział w szkoleniach prowadzonych w Centrum CBT.
  • Dotychczas w ramach projektu odbyły się dwie edycje kursu terapii środowiskowej dzieci i młodzieży oraz kurs dla lekarzy z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży.
  • Obecnie realizowane jest ostatnie szkolenia specjalizacyjne w zakresie psychologii klinicznej dzieci i młodzieży oraz psychoterapii dzieci i młodzieży, na którym wszystkie miejsca są już zajęte.
  • Projekt dobiega już końca. Cieszył się dużym zainteresowaniem, uczestnicy zdobyli potrzebną wiedzę i kompetencje do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.