Psychoterapia dzieci i młodzieży – szkolenia umożliwiające uznanie dorobku zawodowego lub naukowego

Szanowani Państwo
Zachęcamy Państwa bardzo serdecznie do zapoznania się z oferta szkoleń z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży

Powstała ona w odpowiedzi na projekt reformy, przygotowanej przez Ministerstwo Zdrowia, a dotyczącej systemu opieki psychiatryczno-psychologicznej nad rodziną, dziećmi i młodzieżą. W propozycji  tzw. stopniowego modelu opieki, kluczową rolę mają odgrywać następujące grupy zawodowe:

 1. psychoterapeuci dzieci i młodzieży
 2. terapeuci środowiskowi dzieci i młodzieży
 3. psychologowie kliniczni dzieci i młodzieży.

Efektami pracy członków zespołu roboczego przy MZ jest m.in. stworzenie specjalizacji Psychoterapia dzieci i młodzieży (z grupy specjalizacji mających zastosowanie w ochronie zdrowia) prowadzonej przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Na jego stronie możecie Państwo odnaleźć program specjalizacji, jak również informacje dotyczące kryteriów, które umożliwiają uznawanie dorobku zawodowego lub naukowego w dziedzinie Psychoterapia dzieci i młodzieży. Uznanie tego dorobku przez Ministra Zdrowia upoważnia do ubiegania się o uzyskanie tytułu specjalisty bez powtarzania całej ścieżki kształcenia.

Jednym z podstawowych kryteriów pozwalających na uznanie dorobku, oprócz ukończenia całościowego 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego, jest wykazanie, że co najmniej 320 godzin zrealizowanego szkolenia dotyczyło zagadnień związanych z psychoterapia dzieci i młodzieży.  Do niego właśnie odnosi się zaproponowana przez zespół Centrum CBT-EDU oferta szkoleniowa.

Szkolenia Centrum CBT-EDU:

 1. „Podstawy psychoterapii zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego. Wybrane elementy wiedzy medycznej” (40h)
 2. „Praca z dziećmi i młodzieżą w modelu poznawczo-behawioralnym: teoria i praktyka” (60h)
 3. Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń psychicznych  dzieci i  młodzieży (160h: 8 modułów po 20h), w tym:
 • Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży z zaburzeniami depresyjnymi oraz zaburzeniami związanymi z czynnikami stresowymi (wykorzystywanie seksualne, przemoc emocjonalna i fizyczna) (20h)
 • Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania dzieci i młodzieży (20h)
 • Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych dzieci i młodzieży (lęk uogólniony, lęk społeczny w dzieciństwie, fobia społeczna, lęk przed separacją w dzieciństwie, mutyzm wybiórczy, napady lęku panicznego, fobie proste) (20h)
 • Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum obsesyjno-kompulsyjnego-OCD, zaburzenia tikowe, tricholtillomania, dermatillomania (excoriation skin disorder), dysmorfofobia (20h)
 • Terapia samookaleczeń, tendencji samobójczych, problemów w kontroli gniewu, zaniżonej samooceny u dzieci i młodzieży (20h)
 • Zaburzenia eksternalizacyjne dzieci i młodzieży – model i terapia w podejściu poznawczo-behawioralnym (20h)
 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu (autyzm, zespół Aspergera) u dzieci i młodzieży – zakres i możliwości stosowania technik poznawczo-behawioralnych (20h)
 • Osobowość i jej zaburzenia w koncepcji poznawczo-behawioralnej, terapia schematu, terapia nieprawidłowo kształtującej się osobowości u młodzieży (20h)

Proponujemy również Państwu spotkania superwizyjne:

Konceptualizacja i superwizja terapii dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym (moduły po 8 h)

Zajęcia zostały skonstruowane i zorganizowane tak, by umożliwić Państwu udział w pojedynczych szkoleniach, pojedynczych modułach szkolenia TPB zaburzeń psychicznych  dzieci i  młodzieży lub spotkaniach superwizyjnych, jak również w całościowym kursie pozwalającym na zdobycie szczegółowej wiedzy z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży (260 h kursów oraz spotkania superwizyjne organizowane w modułach trwających 8 h dydaktycznych każdy).

Serdecznie zapraszamy!