Relacja terapeutyczna – jej wpływ na proces psychoterapii i zmianę pacjenta

Relacja terapeutyczna, która uzdrawia

Psychoterapia to poczucie więzi, która coraz częściej jest postrzegana nie tylko jako emocjonalne zaangażowanie, ale również wzajemny, intelektualny wysiłek. Badania i kliniczne obserwacje nad relacją terapeutyczną dowodzą, że dobra relacja ma ogromny wpływ na proces oraz pozytywny wynik psychoterapii. Jej efektywność zależy od współpracy pomiędzy pacjentem a terapeutą, jaką zbudują na wspólnie ustalonych celach terapii oraz metodach ich osiągania. Budowanie w taki sposób relacji terapeutycznej między obiema stronami nie jest jednak możliwe bez zaangażowanie terapeuty, zależy od rodzaju interwencji, jakie podejmuje zwłaszcza we wczesnym okresie terapii, jak również od tego, w jaki sposób będzie postrzegany przez pacjenta – czy  jako osoba ciepła i pełna wsparcia, czy wręcz przeciwnie. Ocena relacji pod kątem wzajemnego szacunku, zaufania czy troski, jest zatem poza całym wymiarem profesjonalnym równie ważnym aspektem.

Zmiana jest możliwa

Niewątpliwie pomocni w zawarciu porozumienia są oczywiście sami pacjenci, którzy zachowując otwartość na przyjęcie pomocy oraz poszukiwanie rozwiązań, napędzają proces osobistej zmiany. Samo uświadomienie sobie, jak istotny wpływ na psychoterapię ma jego pozytywne zaangażowanie zwiększa nie tylko korzyści terapeutyczne, ale także przyspiesza proces terapii i poszerza przestrzeń do wprowadzenia zmian. Może w nieoczekiwany sposób zredukować objawy i wyeliminować ryzyko rezygnacji z leczenia. Jednak tak samo pacjent, jak i psychoterapeuta muszą być przekonani, że transformacja, jaka może zaistnieć w życiu tego pierwszego nie nastąpi bez jego starań. O tym, jaki będzie jej kierunek i zasięg na tym etapie jego życia, decyduje on sam, dlatego to pacjent odgrywa w relacji kluczową rolę.

Wykorzystanie relacji  terapeutycznej w leczeniu zaburzeń osobowości – szkolenia w Centrum CBT

Relacja między psychoterapeutą a pacjentem to najważniejszy element doświadczenia w przebiegu terapii TPB i warunek zmiany. O werbalnych i niewerbalnych sposobach oddziaływania w relacji w TPB i ST będziemy rozmawiać już  18 listopada, podczas pierwszego spotkania, a w tematykę – w kontekście również teorii przywiązania – wprowadzi Państwa certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny i schematu – mgr Jędrzej Kosewski.

Dwie części szkolenia obejmą również praktyczne strategie interpersonalne do realizacji celów terapeutycznych, szczególnie w odniesieniu do pacjentów z osobowością borderline, narcystyczną, histrioniczną, czy przejawiających cechy zachowań bierno-agresywnych.

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń oraz do śledzenia aktualności związanych ze szkoleniem na naszym profilu FB!