Rok sukcesów i rozwoju: podsumowanie działalności Szkoły Psychoterapii Centrum CBT EDU 2023/2024

podsumowanie roku

Szanowni Państwo,

Zbliżający się koniec roku akademickiego 2023/2024 to czas refleksji nad dynamicznym rozwojem Szkoły Psychoterapii Centrum CBT EDU. W imieniu Zarządu oraz Dyrektora Szkoły, prof. dr hab. n med. n. o zdr. Anity Bryńskiej oraz Kierownika ds. Dydaktyki, Pani dr Niny Szalas pragniemy podzielić się z Państwem kluczowymi osiągnięciami i planami na przyszłość.

Nasza szkoła obecnie działa w 12 miastach Polski, obejmując Warszawę, Lublin, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Zieloną Górę, Szczecin, Gdańsk, Białystok, Kielce oraz Katowice. W minionym roku akademickim zakończyliśmy uruchomienie 90. edycji naszego 4-letniego kursu, ciesząc się z rosnącej liczby adeptów naszego podejścia poznawczo-behawioralnego.

Na przestrzeni ostatniego roku akademickiego, liczebność kadry dydaktycznej  Szkoły Psychoterapii Centrum CBT EDU znacznie się zwiększyła, obecnie to 85 osobowy zespół specjalistów. Wspólnie tworzymy jakość nauczania, która, przekłada się i  odzwierciedla w efektach leczenia poszczególnych pacjentów.

Uwzględniając liczbę osób aktualnie będących uczestnikami 4-letniego (łącznie ponad 1000 osób), mamy realny wpływ na to jak terapia poznawczo-behawioralna jest w Polsce nauczana i  jak efekty tego nauczania odzwierciedlają się w codziennej praktyce klinicznej.  To z jednej strony nasza duża odpowiedzialność, ale z drugiej, radość z możliwości budowania czegoś niezwykle wartościowego, nie tylko w warstwie idei, bliskiej wszystkim osobom zainteresowanym psychoterapią, ale również w warstwie wymiernych korzyści dla osób psychoterapii potrzebujących.  – prof. dr hab. n med. n. o zdr. Anity Bryńskiej Dyrektor Szkoły Psychoterapii Centrum CBT EDU

Plany na nadchodzący rok akademicki obejmują nie tylko uruchamianie kolejnych edycji 4-letniego szkolenia, w tym Olsztynie, Bydgoszczy i Rzeszowie. Jesienią zostanie uruchomiony nabór na wolne miejsca specjalizacyjne dla specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży – szkolenie rozpocznie się na początku 2025 r. warto podkreślić, że Szkoły Psychoterapii Centrum CBT EDU odpowiada obecnie za 50% miejsc specjalizacyjnych na terenie województwa mazowieckiego.

Plany na nadchodzący rok akademicki obejmują uruchomienie kolejnych edycji 4-letniego szkolenia, w tym w Olsztynie, Bydgoszczy i Rzeszowie. Warto podkreślić, że jesienią rozpocznie się również nabór na wolne miejsca specjalizacyjne w psychoterapii dzieci i młodzieży, które zainauguruje nowy etap naszych programów edukacyjnych, zaplanowany na początek 2025 roku. Warto podkreślić, że Szkoły Psychoterapii Centrum CBT EDU odpowiada obecnie za 50% miejsc specjalizacyjnych na terenie województwa mazowieckiego. Dodatkowo, jesienią rozpocznie się kolejna edycja Kursu Superwizora, który stanowi znaczącą szansę rozwoju zawodowego dla certyfikowanych psychoterapeutów.

Jesteśmy dumni z rosnącej roli Szkoły Psychoterapii Centrum CBT EDU w kształtowaniu terapeutycznych standardów w Polsce.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do śledzenia naszych działań oraz dołączenia do naszej społeczności, która z pasją i zaangażowaniem wspiera rozwój psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Polsce.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Centrum CBT EDU
Prof. dr hab. n med. n. o zdr. Anita Bryńska, Dyrektor Szkoły Psychoterapii Centrum CBT EDU
Dr n. med. n. o zdr. Nina Szalas, Kierownik ds. Dydaktyki Szkoły Psychoterapii Centrum CBT EDU