Rozpoczął się nowy kurs Terapii Środowiskowej Dzieci i Młodzieży organizowany przez Szkołę Psychoterapii Centrum CBT EDU!

Rozpoczął się nowy kurs Terapii Środowiskowej Dzieci i Młodzieży-1

Z dumą ogłaszamy, że właśnie rozpoczął się nowy kurs Terapii Środowiskowej Dzieci i Młodzieży, organizowany przez Szkołę Psychoterapii Centrum CBT EDU.

Dane nie pozostawiają wątpliwości: w ostatnich latach liczba dzieci i młodzieży potrzebujących wsparcia w obszarze zdrowia psychicznego rośnie. Według badań przeprowadzonych na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka w 2021 roku, około 14% uczniów w Polsce wymaga interwencji związanej z ich funkcjonowaniem psychicznym. Ponadto, blisko 15% uczniów szkół podstawowych i średnich zgłasza złe samopoczucie psychiczne i niezadowolenie z własnego życia. Pandemia COVID-19 jeszcze bardziej pogłębiła tę sytuację, z 28% dzieci przyznającymi, że stale lub często odczuwają złość, około 21% doświadczającymi przygnębienia lub osamotnienia, a 18% cierpiącymi na smutek (źródło: Difference, 2021).

W obliczu tych wyzwań, tworzenie kompleksowych programów opieki środowiskowej staje się niezwykle istotne, aby zapewnić wszechstronne wsparcie dla dzieci i młodzieży.

Nasz kurs Terapii Środowiskowej Dzieci i Młodzieży został stworzony z myślą o wszystkich, którzy pragną zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności w tym obszarze. Oferujemy solidne wsparcie w procesie nauki oraz przygotowanie do certyfikacji, co pozwoli na samodzielne planowanie i prowadzenie terapeutycznych działań wśród osób niepełnoletnich i ich rodzin.

Zakres naszego kursu obejmuje szeroki wachlarz tematyczny, począwszy od działań profilaktycznych wspomagających zdrowy rozwój dziecka, poprzez prowadzenie terapii i diagnostykę, aż po konsultacje rodzinne i interwencje środowiskowe. Nie tylko dostarczamy solidnej teorii, ale również dajemy możliwość praktycznego wdrożenia zdobytej wiedzy.

Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy podjęli decyzję o uczestnictwie w naszym kursie. Wasze zaangażowanie będzie miało istotny wpływ na poprawę jakości życia dzieci i młodzieży zmagających się z różnorodnymi trudnościami.