Rozpoczynamy nowy cykl 4-letnich kursów psychoterapii poznawczo-behawioralnej!

Rozpoczynamy nowy cykl 4-letnich kursów psychoterapii poznawczo-behawioralnej!-1

Mamy zaszczyt ogłosić, że rozpoczynamy kolejny cykl 4-letnich kursów psychoterapii, które są realizowane przez Szkołę Psychoterapii Grupy Centrum CBT. Ukończenie tych kursów otwiera drzwi do ubiegania się o prestiżowy certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Co istotne, kwalifikacje psychoterapeutów i superwizorów PTTPB są uznawane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)!

To już 69 i 70. edycja naszych kursów! Szkoła Psychoterapii posiada rekomendację ze strony Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), będąc jednocześnie aktywnym członkiem European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Przez ostatnie 15 lat, naszym ośrodkiem kieruje prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Anita Bryńska. Nasza Szkoła zatrudnia ponad 50 wybitnych specjalistów dydaktycznych, a obecnie blisko 700 uczestników bierze udział w naszym procesie dydaktycznym. Do tej pory ukończyło naszą szkołę ponad 1000 psychoterapeutów. Centrum CBT EDU jest także akredytowane przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) w zakresie specjalizacji w psychoterapii dzieci i młodzieży, co jest zgodne z Ustawą z dnia 24 lutego 2017 roku o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. 2017 poz. 599).

Serdecznie gratulujemy wszystkim tym, którzy przeszli kwalifikacje, i życzymy im sukcesu w dalszym rozwoju zawodowym!

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu:

Sekretariat Szkoły:
Poniedziałek-czwartek w godz. 10.00-14.30

Tel.: 22 428 44 26
E-mail: szkola@cbt.pl