Ruszył kurs superwizora w Szkole Psychoterapii Centrum CBT

Ruszył kurs superwizora w Szkole Psychoterapii Centrum CBT-1

Z przyjemnością informujemy, że ruszył nowy kurs superwizora kurs superwizora-dydaktyka PTTPB pod kierownictwem Profesor Anity Bryńskiej.

Bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim osobom, które rozpoczęły kształcenie w kierunku superwizora-dydaktyka.

Kurs stanowi szkolenie doskonalące dla doświadczonych, certyfikowanych terapeutów poznawczo-behawioralnych, przygotowuje do roli superwizora-dydaktyka terapii poznawczo-behawioralnej oraz uzyskania certyfikatu Superwizora-Dydaktyka PTTPB. Szkolenie ukierunkowane na pogłębienie wiedzy z zakresu teorii i praktyki terapii oraz superwizji terapii poznawczo-behawioralnej.

Warto pamiętać, że superwizja w psychoterapii jest niezwykle istotna dla doskonalenia pracy terapeutycznej.

Każdy praktykujący psychoterapeuta powinien podlegać superwizji, zgodnie z etycznymi zasadami zawodu. Superwizja pozwala terapeucie na kontynuowanie rozwoju zawodowego, doskonalenie umiejętności, zdobywanie nowej wiedzy i zyskiwanie wsparcia. Udział w superwizji jest uznawany za kluczowy element profesjonalnej i odpowiedzialnej praktyki.