Standardy organizacyjne i merytoryczne dla jednostek II i III poziomu referencyjnego

Standardy organizacyjne i merytoryczne dla jednostek II i III poziomu referencyjnego

23.08.2022

Szanowni Państwo,

udostępniamy do konsultacji społecznych projekt – Standardy organizacyjne i merytoryczne dla jednostek drugiego i trzeciego poziomu referencyjnego.

Niniejszy projekt został przygotowany zgodnie z zamówieniem na – opracowanie standardów i realizacja szkoleń w ramach nowego modelu systemu ochrony zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji projektu „Wsparcie procesu wdrażania reformy wprowadzającej nowy model systemu ochrony zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr POWR.05.02.00-00-0001/21-00.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do przedmiotowego projektu w terminie do dnia 06 września 2022 r. w wersji elektronicznej na adres szkola@cbt.pl   a także na adres e-mail: dep-zp@mz.gov.pl  w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu w formacie zamieszczonej tabeli (z załącznika „Pismo – zaproszenie do konsultacji II i III poziom referencyjny).

Niezgłoszenie uwag w podanym terminie pozwolę sobie uznać jako rezygnację z przedstawienia stanowiska i akceptację projektu.

 

Z poważaniem

Paweł Szeplewicz

Prezes Zarządu
Centrum CBT EDU Sp. z o.o

 

Pismo – zaproszenie do konsultacji II i III poziom referencyjny

Standardy Organiacyjno-Merytoryczne dla ośrodkó II i III poziomu referen…

 

close
Potrzebujesz więcej informacji nt. szkoleń, kursów czy konsultacji?
Zostaw numer, oddzwonimy do Ciebie.


  Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych
  lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
  Umów wizytę
  Umów się na wizytę

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum CBT Centrum CBT EDU, ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724 Warszawa w celach marketingowych oraz dla prawidłowej realizacji usługi "umów wizytę".