Standardy organizacyjne i merytoryczne dla jednostek pierwszego poziomu referencyjnego

Standardy organizacyjne i merytoryczne dla jednostek pierwszego poziomu referencyjnego

31.07.2022

Szanowni Państwo, 

 udostępniamy do konsultacji społecznych projekt – Standardów organizacyjnych i merytorycznych dla jednostek pierwszego poziomu referencyjnego.

Niniejszy projekt został przygotowany zgodnie z zamówieniem na opracowanie standardów i realizację szkoleń w ramach nowego modelu systemu ochrony zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji projektu „Wsparcie procesu wdrażania reformy wprowadzającej nowy model systemu ochrony zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr POWR.05.02.00-00-0001/21-00.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do przedmiotowego projektu w terminie 10 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, w wersji elektronicznej na adres szkola@cbt.pl   a także na adres e-mail: dep-zp@mz.gov.pl  w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu w formacie zamieszczonej tabeli (z załącznika „Pismo – zaproszenie do konsultacji).

 

Niezgłoszenie uwag w podanym terminie pozwolę sobie uznać jako rezygnację z przedstawienia stanowiska i akceptację projektu.

 

 

                                                                                 Z poważaniem

                                                                                 Paweł Szeplewicz

                                                                                Prezes Zarządu

                                                                                   Centrum CBT EDU Sp. z o.o.

 

Pismo-zaproszenie-do-konsultacji.pdf

Standardy_Organizacyjne_Merytoryczne_Poziom-I_Projekt-do-konsultacji-spolecznych.pdf

 

 

close
Potrzebujesz więcej informacji nt. szkoleń, kursów czy konsultacji?
Zostaw numer, oddzwonimy do Ciebie.


  Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych
  lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
  Umów wizytę
  Umów się na wizytę

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum CBT Centrum CBT EDU, ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724 Warszawa w celach marketingowych oraz dla prawidłowej realizacji usługi "umów wizytę".