Standardy organizacyjne i merytoryczne dla jednostek pierwszego poziomu referencyjnego

Szanowni Państwo, 

udostępniamy do konsultacji społecznych projekt – Standardów organizacyjnych i merytorycznych dla jednostek pierwszego poziomu referencyjnego.

Niniejszy projekt został przygotowany zgodnie z zamówieniem na opracowanie standardów i realizację szkoleń w ramach nowego modelu systemu ochrony zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji projektu „Wsparcie procesu wdrażania reformy wprowadzającej nowy model systemu ochrony zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr POWR.05.02.00-00-0001/21-00.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do przedmiotowego projektu w terminie 10 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, w wersji elektronicznej na adres szkola@cbt.pl   a także na adres e-mail: dep-zp@mz.gov.pl  w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu w formacie zamieszczonej tabeli (z załącznika „Pismo – zaproszenie do konsultacji).

Niezgłoszenie uwag w podanym terminie pozwolę sobie uznać jako rezygnację z przedstawienia stanowiska i akceptację projektu.

                                                                                 Z poważaniem

                                                                                 Paweł Szeplewicz

                                                                                Prezes Zarządu

                                                                                   Centrum CBT EDU Sp. z o.o.

Pismo-zaproszenie-do-konsultacji.pdf

Standardy_Organizacyjne_Merytoryczne_Poziom-I_Projekt-do-konsultacji-spolecznych.pdf