Szczyt World for Ukraine – Debata o dobrostanie psychospołecznym ukraińskiej młodzieży z udziałem Centrum CBT

Szczyt-World-for-Ukraine-Debata-o-dobrostanie-psychospolecznym-ukrainskiej-mlodziezy-z-udzialem-Centrum-CBT-1-qdd5bm1xde4y41iwopps1kfghrfr8xp6n3x5rw3pfs

W dniach 28-29 września 2023 r. odbył się Szczyt World for Ukraine w Rzeszowie, z udziałem Centrum CBT. Dr Tomasz Srebnicki, psycholog i specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży w Centrum CBT, pełnił rolę moderatora podczas debaty na temat dobrostanu psychospołecznego ukraińskiej młodzieży.

Podnoszenie dobrostanu psychospołecznego najmłodszego pokolenia Ukrainy

W trakcie dyskusji główny nacisk położono na dobrostan psychospołeczny młodzieży Ukrainy. W kontekście konfliktu, dzieci stają przed wyjątkowymi wyzwaniami związanymi z dostosowaniem się do świata zakłóconego przez wojnę. Debatę rozpoczęła projekcja poruszającego dokumentu o doświadczeniach ukraińskich dzieci, stworzonego przez Pritan Ambroase Hollywood Insider.

Uczestnicy debaty skupili się na omawianiu aktualnych i przyszłych działań, mających na celu budowanie odporności psychicznej u dzieci i młodzieży na wielu poziomach interwencji i pomocy. Rozpoczynając od działań podstawowego zaopiekowania, takich jak zapewnienie miejsc do zabawy, zabawek edukacyjnych, czy też miejsc sportu i rekreacji, aż po interwencje psychologiczne ukierunkowane na radzenie sobie z trudną sytuacją w kraju.

W szczególności podkreślano konieczność właściwego przygotowania psychicznego dzieci i młodzieży na okres po zakończeniu wojny.

Panelistami debaty byli: Olha Mykytchyn (Voices of Children), Joanna Haiduk (Save the Children Poland), Jakub Grzebieliec (Fundacja „Dajemy skrzydła”) oraz Elena Nikolaenko (Future for Ukraine).

Inicjatywa Szczytu W4UA

Szczyt World for Ukraine to inicjatywa organizowana przez Fundację World for Ukraine, która integruje przedstawicieli rządów, samorządów, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców, wspierających Ukrainę w jej dążeniu do wolności i odbudowy. Mottem tegorocznego wydarzenia było „The Roadmap to Freedom and Recovery”.