Szkoła Psychoterapii Centrum CBT EDU zaprasza na 4-letni Kurs Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Łodzi!

Szkoła Psychoterapii Centrum CBT EDU zaprasza na 4-letni Kurs Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Łodzi!-1

Rozpoczynamy rekrutację na kolejną edycję 4-letniego kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej w renomowanej Szkole Psychoterapii Centrum CBT EDU pod kierownictwem Profesor Anity Bryńskiej, przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).

Od ponad 20 lat Szkoła Psychoterapii Centrum CBT EDU, akredytowana przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), jest liderem w dziedzinie edukacji w obszarze terapii poznawczo-behawioralnej. Prowadzone przez nas całościowe 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne do chwili obecnej umożliwiło już ponad 1 000 absolwentom uzyskanie kwalifikacji psychoterapeutycznych, kolejnych 700 osób aktualnie realizuje szkolenie, kontynuując tradycję wysokiego profesjonalizmu. Program edukacyjny zawiera bloki zajęć, które zapewniają solidne fundamenty teoretyczne oraz intensywną praktykę terapeutyczną, umożliwiając absolwentom opanowanie wymaganych efektów kształcenia w zakresie wiedzy i kompetencji, pozwalających na wielokontekstowe rozumienie i rozwiązywanie problemów pacjenta i prowadzenie psychoterapii dorosłych, młodzieży i dzieci.

NASZE ATUTY:

  • Kadra szkoły to doskonali dydaktycy, specjaliści, praktycy, certyfikowani psychoterapeuci i superwizorzy posiadający wieloletnie doświadczenie, zarówno w zakresie procesu nauczania, jak również prowadzenia procesów psychoterapeutycznych.
  • Zrównoważone podejście do procesu nauczania: z jednej strony nacisk kładziony na gruntowne poznanie nurtu CBT, w obszarze aspektów teoretycznych, z drugiej  rozwijanie  umiejętności praktycznych, koniecznych do efektywnej pracy z pacjentem.
  • Uwzględnienie w programie szkolenia modułów poświęconych psychoterapii dzieci i młodzieży oraz pozwalających na poszerzenie wiedzę o inne nurty terapeutyczne, co pozwala na elastyczne dostosowanie się do różnorodnych sytuacji terapeutycznych.
  • Możliwość kontynuacji kształcenia po uzyskaniu certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego Polskiego Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej na organizowanych przez naszą szkołę kursie superwizora/dydaktyka, przygotowującym do uzyskania certyfikatu  PTTPB.

„Jesteśmy dumni z naszych absolwentów, którzy nie tylko zdobywają wiedzę i umiejętności, ale również przyczyniają się do podnoszenia standardów pracy w dziedzinie psychoterapii. Wiedza, profesjonalizm i stałe dążenie do doskonalenia własnych kwalifikacji przez naszych Wykładowców pozwalają na utrzymanie bardzo wysokiego poziomu nauczania oraz kompleksowe przygotowanie absolwentów do pracy zarówno z dorosłymi, młodzieżą, dziećmi, jak również z ich rodzinamiŚwiadomość odpowiedzialności związanej z procesem dydaktycznym determinuje nasze dążenie do tego by prowadzone przez nas szkolenia doskonaliły umiejętności w zakresie konceptualizacji, prowadzenia psychoterapii i monitorowania efektów leczenia, przyczyniały się do rozwoju świadomości metodologicznej i wiedzy z praktyki opartej na dowodach oraz pozwalały na rozwijanie wysokich standardów funkcjonowania zawodowego. Jesteśmy dumni z tego, że możemy przyczyniać się do rozpowszechniania profesjonalnej wiedzy na temat psychoterapii poznawczo-behawioralnej” – mówi prof. n. med. i n. o zdr. Anita Bryńska, dyrektor Szkoły Psychoterapii Centrum CBT EDU.

Rekrutacja na nowy 4-letni kurs w Łodzi właśnie ruszyła, a liczba miejsc jest ograniczona. Zainteresowane osoby zachęcamy do skorzystania z tej wyjątkowej okazji i dołączenia do elitarnej grupy absolwentów Szkoły Psychoterapii Centrum CBT EDU.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Szkoły Psychoterapii Centrum CBT EDU lub bezpośredniego kontaktu z Sekretariatem:

Poniedziałek-czwartek, godz. 10.00-14.30
Tel.: 22 428 44 26
E-mail: szkola@cbt.pl

Rozwijaj się z nami na drodze do profesjonalnej kariery psychoterapeuty!