Szkoła Psychoterapii Grupy Centrum CBT – podsumowanie 2022 roku

Unikalną wartością Grupy Centrum CBT jest renomowana Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, prowadząca obecnie szkolenie dla ponad 536 studentów na wszystkich poziomach kształcenia od I do IV roku.

– W roku 2022 r. do egzaminu końcowego przystąpiło i zdało go 88 osób. Jest to rekordowa liczba osób w porównaniu z poprzednimi latami. Wynik ten świadczy o wysokim i skutecznym poziomie nauczania w Szkole Psychoterapii Grupy Centrum CBT oraz o ogromnym zapotrzebowaniu rynku na specjalistów. – mówi Paweł Szeplewicz prezes zarządu CBT EDU.

Szkoła działa od 2002 r. i posiada rekomendacje Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), które jest członkiem European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT).

Szkoła zatrudnia ponad 50 wysokiej klasy pracowników dydaktycznych.

W ramach szkoły prowadzone są również kursy i szkolenia z zakresu wybranych zagadnień psychologii dzieci i młodzieży dedykowane psychologom i psychoterapeutom. Centrum CBT oferuje również liczne szkolenia dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych. Mają one za zadanie podniesienie wiedzy kadry szkół podstawowych i średnich na temat problemów zdrowia psychicznego, z którymi borykają się współcześni uczniowie np.: depresja, samookaleczenie, uczależnienia behawioralne i inne.

– Centrum CBT EDU – jest instytucją certyfikująca w zakresie kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży”, w roku 2022 przeprowadzono pierwsze egzaminy, w wyniku których 10 osób uzyskało certyfikat. – dodaje Paweł Szeplewicz prezes zarządu CBT EDU.

Centrum CBT prowadzi również kursy i szkolenia przygotowujące do pracy w charakterze terapeuty środowiskowego i egzaminu państwowego nadającego uprawnienia. Celem kształcenia jest pozyskanie kompetencji i doświadczenia w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, niezbędnych do uczestnictwa w terapii pacjenta i wspieraniu rodziny. Osoba posiadająca kwalifikację prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży jest gotowa do samodzielnego planowania i prowadzenia oddziaływań terapeutycznych w ramach terapii środowiskowej wśród osób niepełnoletnich i ich rodzin.