Kontraktowanie usług psychoterapeutycznych

Kontrakt z NFZ

Informacja Zarządu i Komisji Naukowo Dydaktycznej PTTPB dla psychoterapeutów PTTPB występujących o kontrakty z NFZ

Szanowni Państwo,
Trwa obecnie kontraktowanie usług psychoterapeutycznych w ramach NFZ. Odbywa się w oparciu o Zarządzenie Nr 65/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17.10.2011 w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.
Zarządzenie jest stworzone w oparciu o akt prawny wyższej rangi – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień ze zmianami z dnia 29 kwietnia 2011.

W rozporządzeniu MZ z dnia 29.04.2011 podana jest definicja „osoby prowadzącej psychoterapię”. Informujemy Państwa, iż wszyscy certyfikowani psychoterapeuci PTTPB spełniają wymogi tej definicji. Dotyczy to także definicji „osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty”. Także superwizorzy psychoterapii PTTPB, zgodnie z definicja zawartą w wymienionym wyżej Zarządzeniu Prezesa NFZ spełniają wymogi kontraktacji. Prosimy o zapoznanie się z pismem Prezesa PTTPB do Dyrektora NFZ w sprawie spełniania przez psychoterapeutów i superwizorów PTTPB podanych w jego zarządzeniu definicji. Mamy nadzieję, że pismo to i zawarte w nim argumenty ułatwią Państwu kontraktację usług psychoterapetycznych.

Zarząd i KND PTTPB zachęca Państwa i Instytucje w których Państwo pracują do występowania o kontrakty z NFZ.

Z poważaniem
Sylwia Pieńkowska
Prezes PTTPB

close
Potrzebujesz więcej informacji nt. szkoleń, kursów czy konsultacji?
Zostaw numer, oddzwonimy do Ciebie.


  Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych
  lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
  Umów wizytę
  Umów się na wizytę

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum CBT Centrum CBT EDU, ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724 Warszawa w celach marketingowych oraz dla prawidłowej realizacji usługi "umów wizytę".