Staż kliniczny

Szanowani Państwo,

Chciałam przypomnieć o zmianach w regulaminie dotyczącym prowadzenia szkoleń psychoterapeutycznych i egzaminowania, w realizowanych w ośrodkach rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). 

W kwietniu 2018 roku PTTPB ustaliło nowy regulamin dotyczący szkoleń (informacje te zawarte są na stronie PTTPB https://www.pttpb.pl/standardy-pttpb/). Jednocześnie wprowadziło okres przejściowy, który kończy się w kwietniu 2022 roku, co oznacza termin, od którego obowiązuje już tylko nowy regulamin!!!

Zwracam uwagę Państwa na cztery istotne zmiany, które regulują zasady ukończenia szkolenia w rekomendowanym ośrodku, przystąpienia do egzaminu końcowego oraz wystąpienia do PTTPB o wydanie certyfikatu psychoterapeuty:

 1. Osoba szkoląca się w psychoterapii poznawczo-behawioralnej jest zobowiązana do zrealizowania w czasie trwania szkolenia 360 h stażu klinicznego, w tym 120 h psychiatrycznego stażu klinicznego na oddziale psychiatrycznym (całodobowym lub dziennym) lub w izbie przyjęć przy oddziale psychiatrycznym oraz 240 h stażu klinicznego w placówce prowadzącej postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne osób z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi (pod opieką merytoryczną psychiatry, psychologa klinicznego, certyfikowanego psychoterapeuty lub ordynatora oddziału).
 • Oznacza to, że do ukończenia całościowego szkolenia w Szkole Psychoterapii Centrum CBT-EDU niezbędne będzie przedstawienie zaświadczeń potwierdzających zrealizowanie stażu, zgodnie z powyżej opisanymi wymogami.
 1. Warunkiem ukończenia szkolenia, jest poddanie w czasie jego trwania 3 przypadków tzw. superwizji bezpośredniej (nagranie wideo, audio lub obserwacja sesji terapeutycznej na żywo).
 • Oznacza to, że do ukończenia całościowego szkolenia w Szkole Psychoterapii Centrum CBT-EDU niezbędne będzie zaliczenie 4 przypadków superwizji bezpośredniej (nagranie audio lub nagranie video).
 1. Od rozpoczęcia szkolenia do jego zakończenie, czyli zdania egzaminu końcowego, nie powinno minąć więcej niż 6 lat, a złożenie wniosku o Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB powinno nastąpić najpóźniej 1 rok po zdaniu egzaminu kończącego szkolenie. 
 • Oznacza to, że zakończenie całościowego szkolenia w Szkole Psychoterapii Centrum CBT-EDU musi nastąpić max. w ciągu 6 lat od rozpoczęcia kursu
 1. W sytuacji przerwy w szkoleniu niezbędne jest prowadzenie pracy terapeutycznej i poddawanie jej superwizji w wymiarze 4 godzin na rok oraz realizowanie szkoleń z zakresu CBT w wymiarze 20 godzin na rok. Ośrodek szkolący dopuszczający do egzaminu kończącego szkolenie osobę, która miała przerwę w szkoleniu (niezależnie od tego, czy przerwa nastąpiła w cyklu szkoleniowym, czy też po uzyskaniu absolutorium, ale przed zdaniem egzaminu końcowego), jest zobowiązany do uzupełnienia dokumentacji kursanta o dokumenty potwierdzające spełnienie w/w wymogów!!
 • Oznacza to, że do ukończenia całościowego szkolenia w Szkole Psychoterapii Centrum CBT-EDU niezbędne jest przedstawienie, w przypadku osób, które miały przerwę w szkoleniu, dokumentów potwierdzających spełnienie w/w wymogów

Ponadto warunkiem uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty PTTPB jest również osobiste przeprowadzenie co najmniej 1560 godzin (minimum 1,5 roku w wymiarze 20 godzin tygodniowo) psychoterapii poznawczo-behawioralnej, z czego co najmniej 200 godzin praktyki terapeutycznej w nurcie poznawczo-behawioralnym powinno zostać poddane superwizji w trakcie szkolenia.

 • Oznacza to, że nie jest to wymóg niezbędny do ukończenia całościowego szkolenia w Szkole Psychoterapii Centrum CBT-EDU, ale jest to wymóg niezbędny do uzyskania certyfikatu PTTPB

Bardzo proszę o uważne zapoznanie się z treścią załączonego pisma, przesłanego przez PTPB do ośrodków szkolących!!

 

Jednocześnie wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom chciałam poinformować, że mają Państwo możliwość zrealizowania niezbędnego stażu klinicznego zgodnie z pkt. 1, zgodnie z wymogami PTTPB w Ośrodkach:

– I Poziomu Referencyjnego Centrum CBT,

– II Poziomu Referencyjnego Centrum CBT – Oddział Dzienny dla Dzieci i Młodzieży (przewidywany czas uruchomienia: wrzesień / październik 2021 r.).

– Poradni Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży Centrum CBT.

*W sprawie stażu prosimy o kontakt: rekrutacja@cbt.pl – z dopiskiem „staż kliniczny”, lub telefonicznie z Panią Dorotą Wiśniewską tel. 501 506 750.

Ponadto chciałam poinformować, że  Centrum CBT, w związku z rozwojem swoich poradni dla dzieci młodzieży i dorosłych na terenie całej Warszawy poszukuje chętnych do współpracy. Poszukujemy:

 • Psychologów z co najmniej 2 letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą;
 • Psychoterapeutów, osób, które ukończyły co najmniej 2 rok całościowego szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu PTTPB;
 • Terapeutów środowiskowych (psychologa/pedagoga/pracownika socjalnego/kuratora etc. z doświadczeniem w pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą), lub osób w trakcie szkolenia Terapia Środowiskowa Dzieci i Młodzieży;

 Warunki pracy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie;
 • praca w oparciu o dogodną formę zatrudnienia, zarówno w gabinecie, jak i online;
 • atrakcyjne warunki korzystania z szerokiej oferty wszystkich kursów, szkoleń i warsztatów organizowanych w ramach części edukacyjnej Centrum CBT;
 • seminaria dydaktyczne;
 • superwizje prowadzone przez superwizorów na stałe współpracujących z Centrum CBT;
 • współprace z zespołem wielospecjalistycznym z zakresu zdrowia psychicznego;
 • możliwość stałego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji;
 • możliwość odbycia stażu klinicznego w czasie zatrudnienia i pracy w Poradni.

Obowiązki:

 • praca w zespole Psychologów, Psychoterapeutów i Terapeutów Środowiskowych;
 • prowadzenie psychoterapii indywidualnej, sesji wsparcia psychospołecznego;
 • prowadzenie dokumentacji medycznej w programie Poradni,
 • uczestnictwo w spotkaniach zespołu oraz superwizjach,
 • prowadzenie krótkoterminowych lub długoterminowych psychoterapii, będących elementem procesu terapeutycznego pacjenta.

Bardzo serdecznie zapraszam Państwa do współpracy!

Dr hab. n. med. Anita Bryńska

Dyrektor ds. Merytorycznych Szkoły Psychoterapii Centrum CBT- EDU

close
Potrzebujesz więcej informacji nt. szkoleń, kursów czy konsultacji?
Zostaw numer, oddzwonimy do Ciebie.


  Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych
  lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
  Umów wizytę
  Umów się na wizytę

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum CBT Centrum CBT EDU, ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724 Warszawa w celach marketingowych oraz dla prawidłowej realizacji usługi "umów wizytę".