Staż kliniczny

Szanowani Państwo,

Chciałam przypomnieć o zmianach w regulaminie dotyczącym prowadzenia szkoleń psychoterapeutycznych i egzaminowania, w realizowanych w ośrodkach rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). 

W kwietniu 2018 roku PTTPB ustaliło nowy regulamin dotyczący szkoleń (informacje te zawarte są na stronie PTTPB https://www.pttpb.pl/standardy-pttpb/). Jednocześnie wprowadziło okres przejściowy, który kończy się w kwietniu 2022 roku, co oznacza termin, od którego obowiązuje już tylko nowy regulamin!!!

Zwracam uwagę Państwa na cztery istotne zmiany, które regulują zasady ukończenia szkolenia w rekomendowanym ośrodku, przystąpienia do egzaminu końcowego oraz wystąpienia do PTTPB o wydanie certyfikatu psychoterapeuty:

 1. Osoba szkoląca się w psychoterapii poznawczo-behawioralnej jest zobowiązana do zrealizowania w czasie trwania szkolenia 360 h stażu klinicznego, w tym 120 h psychiatrycznego stażu klinicznego na oddziale psychiatrycznym (całodobowym lub dziennym) lub w izbie przyjęć przy oddziale psychiatrycznym oraz 240 h stażu klinicznego w placówce prowadzącej postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne osób z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi (pod opieką merytoryczną psychiatry, psychologa klinicznego, certyfikowanego psychoterapeuty lub ordynatora oddziału).
 • Oznacza to, że do ukończenia całościowego szkolenia w Szkole Psychoterapii Centrum CBT-EDU niezbędne będzie przedstawienie zaświadczeń potwierdzających zrealizowanie stażu, zgodnie z powyżej opisanymi wymogami.
 1. Warunkiem ukończenia szkolenia, jest poddanie w czasie jego trwania 3 przypadków tzw. superwizji bezpośredniej (nagranie wideo, audio lub obserwacja sesji terapeutycznej na żywo).
 • Oznacza to, że do ukończenia całościowego szkolenia w Szkole Psychoterapii Centrum CBT-EDU niezbędne będzie zaliczenie 4 przypadków superwizji bezpośredniej (nagranie audio lub nagranie video).
 1. Od rozpoczęcia szkolenia do jego zakończenie, czyli zdania egzaminu końcowego, nie powinno minąć więcej niż 6 lat, a złożenie wniosku o Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB powinno nastąpić najpóźniej 1 rok po zdaniu egzaminu kończącego szkolenie. 
 • Oznacza to, że zakończenie całościowego szkolenia w Szkole Psychoterapii Centrum CBT-EDU musi nastąpić max. w ciągu 6 lat od rozpoczęcia kursu
 1. W sytuacji przerwy w szkoleniu niezbędne jest prowadzenie pracy terapeutycznej i poddawanie jej superwizji w wymiarze 4 godzin na rok oraz realizowanie szkoleń z zakresu CBT w wymiarze 20 godzin na rok. Ośrodek szkolący dopuszczający do egzaminu kończącego szkolenie osobę, która miała przerwę w szkoleniu (niezależnie od tego, czy przerwa nastąpiła w cyklu szkoleniowym, czy też po uzyskaniu absolutorium, ale przed zdaniem egzaminu końcowego), jest zobowiązany do uzupełnienia dokumentacji kursanta o dokumenty potwierdzające spełnienie w/w wymogów!!
 • Oznacza to, że do ukończenia całościowego szkolenia w Szkole Psychoterapii Centrum CBT-EDU niezbędne jest przedstawienie, w przypadku osób, które miały przerwę w szkoleniu, dokumentów potwierdzających spełnienie w/w wymogów

Ponadto warunkiem uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty PTTPB jest również osobiste przeprowadzenie co najmniej 1560 godzin (minimum 1,5 roku w wymiarze 20 godzin tygodniowo) psychoterapii poznawczo-behawioralnej, z czego co najmniej 200 godzin praktyki terapeutycznej w nurcie poznawczo-behawioralnym powinno zostać poddane superwizji w trakcie szkolenia.

 • Oznacza to, że nie jest to wymóg niezbędny do ukończenia całościowego szkolenia w Szkole Psychoterapii Centrum CBT-EDU, ale jest to wymóg niezbędny do uzyskania certyfikatu PTTPB

Bardzo proszę o uważne zapoznanie się z treścią załączonego pisma, przesłanego przez PTPB do ośrodków szkolących!!

Jednocześnie wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom chciałam poinformować, że mają Państwo możliwość zrealizowania niezbędnego stażu klinicznego zgodnie z pkt. 1, zgodnie z wymogami PTTPB w Ośrodkach:

– I Poziomu Referencyjnego Centrum CBT

– Poradni Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży Centrum CBT.

*W sprawie stażu prosimy o kontakt: s.szulc@cbt.pl – z dopiskiem „staż kliniczny”.

Ponadto chciałam poinformować, że  Centrum CBT, w związku z rozwojem swoich poradni dla dzieci młodzieży i dorosłych na terenie całej Warszawy poszukuje chętnych do współpracy. Poszukujemy:

 • Psychologów z co najmniej 2 letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą;
 • Psychoterapeutów, osób, które ukończyły co najmniej 2 rok całościowego szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu PTTPB;
 • Terapeutów środowiskowych (psychologa/pedagoga/pracownika socjalnego/kuratora etc. z doświadczeniem w pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą), lub osób w trakcie szkolenia Terapia Środowiskowa Dzieci i Młodzieży;

 Warunki pracy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie;
 • praca w oparciu o dogodną formę zatrudnienia, zarówno w gabinecie, jak i online;
 • atrakcyjne warunki korzystania z szerokiej oferty wszystkich kursów, szkoleń i warsztatów organizowanych w ramach części edukacyjnej Centrum CBT;
 • seminaria dydaktyczne;
 • superwizje prowadzone przez superwizorów na stałe współpracujących z Centrum CBT;
 • współprace z zespołem wielospecjalistycznym z zakresu zdrowia psychicznego;
 • możliwość stałego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji;
 • możliwość odbycia stażu klinicznego w czasie zatrudnienia i pracy w Poradni.

Obowiązki:

 • praca w zespole Psychologów, Psychoterapeutów i Terapeutów Środowiskowych;
 • prowadzenie psychoterapii indywidualnej, sesji wsparcia psychospołecznego;
 • prowadzenie dokumentacji medycznej w programie Poradni,
 • uczestnictwo w spotkaniach zespołu oraz superwizjach,
 • prowadzenie krótkoterminowych lub długoterminowych psychoterapii, będących elementem procesu terapeutycznego pacjenta.

Bardzo serdecznie zapraszam Państwa do współpracy!

Dr hab. n. med. Anita Bryńska

Dyrektor ds. Merytorycznych Szkoły Psychoterapii Centrum CBT- EDU