Szkolenia dofinansowane w Centrum CBT-EDU

Szanowani Państwo
Zachęcamy Państwa bardzo serdecznie do zapoznania się z nową ofertą szkoleń z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży oraz terapii środowiskowej dzieci i młodzieży, przygotowaną przez  Centrum CBT-EDU w Warszawie.

Powstała ona w odpowiedzi na projekt reformy przygotowanej przez Ministerstwo Zdrowia (Doskonalenie zawodowe dla kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą), a dotyczącej systemu opieki psychiatryczno-psychologicznej nad rodziną, dziećmi i młodzieżą. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM) w partnerstwie z Centrum CBT EDU oraz Szpitalem Psychiatrycznym w Choroszczy zostało beneficjentem tego projektu. Oznacza to uzyskanie funduszy na dofinansowanie kształcenia osób, które chciałby uzyskać kwalifikacje w zakresie:

  • psychologii klinicznej dzieci i młodzieży
  • psychoterapii dzieci i młodzieży
  • terapii środowiskowej dzieci i młodzieży
  • terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży

Centrum CBT-EDU jest ośrodkiem akredytowanym do prowadzenia specjalizacji psychoterapia dzieci i młodzieży

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Katarzyną Gościmińską pod numerem
tel: 22 428 44 26 lub 608 221 020
Serdecznie zapraszamy!