7. spotkanie cyklu „Schematy pod lupą” – Tryby schematów

Dla kogo?

Szkolenie kierujemy do psychoterapeutów, psychologów, osób kształcących się w psychoterapii i wszystkich specjalistów zainteresowanych Terapią Schematu, którzy chcą przyjrzeć się na czym to podejście polega, jaka jest jego specyfika i sposób pracy.

Zapisy na szkolenie:

  1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
  2. Opłacenie szkolenia – opłacenie szkolenia gwarantuje miejsce na szkoleniu.

Cele szkolenia

  1. Dowiesz się czym są tryby schematów oraz jaka jest specyfika poszczególnych grup trybów.   
  2. Dowiesz się czym jest mapa trybów i w jaki sposób tryby łączą się ze schematami.

Ramowy program szkolenia

  1. Specyfika trybów dziecięcych, krytycznych, radzenia sobie oraz Zdrowego Dorosłego.
  2. Wymiary trybu Zdrowego Dorosłego.
  3. Rozpoznawanie, który tryb jest aktywny, w życiu pacjenta i podczas sesji w gabinecie.
  4. Tworzenie mapy trybów pacjenta i łączenie ich z uruchomionymi schematami.

Metody pracy

prezentacja, studium przypadku, dyskusja, sesja pytań i odpowiedzi, ćwiczenia grupowe

Organizacja szkolenia

Na szkolenie zapisujemy się poprzez wypełnienie formularza i wpłatę na konto.

Na dzień przed szkoleniem przesyłamy link do wydarzenia oraz materiały dydaktyczne. 

Prowadzący:

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB nr 1115), terapeuta schematu, terapeuta EMDR i Brainspotting oraz coach. Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT) oraz pogłębioną metodą terapii schematu (ST) skierowaną do leczenia zaburzeń osobowości. Prowadzi również sesje terapii traumy za pomocą terapii EMDR i terapii Brainspotting. Wykłada w Szkole Psychoterapii Centrum CBT EDU.
Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz czteroletniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej pod kierownictwem dr Popiel i dr Pragłowskiej. Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Uczestniczy w certyfikacyjnym całościowym kursie z Terapii Schematu. Ukończyła także szkolenie pierwszego i drugiego stopnia EMDR oraz pierwszy stopień szkolenia terapii neuro-doświadczeniowej opartej na skupionej uważności – Brainspotting. W Krakowskim Centrum Psychodynamicznym ukończyła pierwszy rok Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii.

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.
Szkolenie tryby schematów-1