Praca na relacji terapeutycznej

Dla kogo?

Szkolenie kierujemy do praktykujących psychoterapeutów oraz osób kształcących się w psychoterapii, którzy w swojej pracy chcą lepiej zrozumieć jak relacja terapeutyczna wpływa na proces terapeutyczny i jak świadomie ją budować. Ważne, by mieć nawet niewielkie doświadczenie w prowadzeniu pacjentów.

Grupa może liczyć maksymalnie 16 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.

Cele szkolenia

  1. Dowiesz się jak mechanizmy przeniesienia i przeciwprzeniesienia wpływają na proces terapeutyczny.
  2. Poznasz lepiej siebie.
  3. Nauczysz się jak uwzględniać wpływ relacji terapeutycznej na proces psychoterapii.
  4. Doświadczysz mocy relacji.

Ramowy program szkolenia

  1. Radzenie sobie z emocjami w terapii.
  2. Wzorce bliskości a relacja terapeutyczna.
  3. Zjawisko przeniesienia i przeciwprzeniesienia w terapii poznawczo-behawioralnej.
  4. Trudne sytuacje relacyjne w procesie psychoterapii.
  5. Radzenie sobie z własnymi schematami poznawczymi.
  6. Relacja z samym sobą, a relacja terapeutyczna.

Metody pracy

Szkolenie ma charakter warsztatowy i będzie prowadzony metodami aktywnymi –ćwiczenia w parach, praca własna, praca w grupie. Prezentacje i wykłady będą ograniczone do minimum jako wprowadzenie do poszczególnych części szkolenia.

Szkolenie składa się z dwóch części: warsztatu wprowadzającego (1. dzień) i warsztatu superwizyjnego (2 dzień).

Organizacja szkolenia

Na szkolenie zapisujemy się oddzielnie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wniesienie opłaty za szkolenie.

Prowadzący:

dr n. med. n. o zdr.

Doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, magister psychologii, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (certyfikat PTTPB nr 444) oraz certyfikowany superwizor-dydaktyk Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (certyfikat PTTPB nr 72).

Jest starszym asystentem i superwizorem w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Wieku Rozwojowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM.

W Szkole Psychoterapii Centrum CBT EDU pełni funkcję Kierownika ds. Dydaktyki. Ponadto jest wykładowcą i superwizorem (prowadzi 4-letni kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej), wykładowcą i superwizorem w szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży. Prowadzi szkolenia i warsztaty tematyczne z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Jest współautorem zasad organizacji pracy zespołów i świadczenia pomocy w Ośrodkach Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży Centrum CBT (tzw. Ośrodki I Poziomu Referencyjnego).

Pełni funkcję członka kolegium redakcyjnego czasopisma „Terapia poznawczo-behawioralna”. Jest współautorką 2 książek: „Psychoterapia dzieci i młodzieży w praktyce”, „Myślę, czuję, działam” dotyczące psychoterapii dzieci i młodzieży oraz autorką i współautorką 14 artykułów o tematyce związanej z zachowaniami samobójczymi, nieprawidłowo kształtującą się osobowością, zaburzeniami odżywiania, PTSD, depresją, niekorzystnymi doświadczeniami w dzieciństwie.

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.