Psychologia Kliniczna Dzieci i Młodzieży

ILOŚĆ MIEJSC:

  • 12

TERMIN:

  • 01.03.2020- 28.02.2024

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologia kliniczna dzieci i młodzieży będzie realizowane przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, które są ośrodkami akredytowanymi przez CMKP (Centrum Medyczne kształcenia Podyplomowego) do prowadzenia specjalizacji.

Szkolenie realizowane jest zgodnie z programem specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, trwa 4 lata i obejmuje 534 h kursów i 1920 h staży. Kursy realizowane będą przez UCK WUM w Warszawie.

W ramach programu POWER osoby specjalizujące się uzyskają finansowanie kosztów uczestnictwa w 534 h kursów oraz w 1500 h staży, w tym kosztów noclegów oraz wyżywienia. Koszty realizacji 420 h staży nie są finansowane w ramach programu.

Zasady dotyczące rekrutacji/sposobu kwalifikacji do szkolenia specjalizacyjnego z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży są tożsame z zawartymi w artykułach od 8 do 12 Ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. 2017 poz. 599). Postępowanie kwalifikacyjne jest prowadzone przez Wojewodę Mazowieckiego (8 miejsc specjalizacyjnych) oraz Wojewodę Podlaskiego (4 miejsca specjalizacyjne), a rekrutacja odbywa się przez System Monitorowania Kształcenia (SMK) w dniach 15.11-15.12.2019 r.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z planem w/w szkolenia.